ela-bg.eu

ЦПО организира пресконференции във Враца, Благоевград и Стара Загора на тема превенция на дискриминацията в училище

17 февруари 2016
ЦПО организира пресконференции във Враца, Благоевград и Стара Загора на тема превенция на дискриминацията в училище
Център за приобщаващо образование организира пресконференции на тема „Един за всички – всички за един. Превенция на дискриминацията в училище“.

Те ще се проведат във Враца (18 февруари), Благоевград (23 февруари) и Стара Загора (26 февруари).

По време на срещите присъстващите ще имат възможност да научат как историите на известните личности, борили се за равенство и справедливост, Mартин Лутър Кинг, Малала Юсуфзай, Махатма Ганди, Нелсън Мандела промениха гледната точка на децата. Също така Център за приобщаващо образование ще представи наръчник за прилагане на позитивни модели срещу дискриминацията в училище.

Пресконференциите се организират в рамките на проект „Един за всички – всички за един“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Център за приобщаващо образование и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ