ela-bg.eu

Преподаване на маркетинг и комуникации на зелени услуги в туризма

7 септември 2017 г.
Между 28 и 31 август 2017 г. в град Турку, Финландия в рамките на проект „Зелени идеи за туризма в Европа“ се проведе работно обучение между специалисти по опазване на околната среда, устойчив туризъм, университетски преподаватели, професионалисти от туристическия сектор и студенти, за обмен на опит в областта на комуникациите и маркетинга на екологичните услуги в туризма.

То беше третото от серия обучения, проведени в страните партньори по проекта: България, Естония и Финландия.

Акцент по време на събитието беше представянето на онлайн инструмента за зелени идеи в туризма, разработен в рамките на проекта.

Бяха обсъдени съществуващи, успешно прилагани „зелени“ практики, които оказват положително влияние върху популяризирането на туристически обекти.

Специални гости бяха, Маркета Вилясаари, програмен директор на Green Key Finland, първaта международна компания за сертифициране на туристическо настаняване в страната, която разказа за опита и конкурентните предимствата, които техният сертификат осигурява на хотелите, които са го получили. Групата имаше възможност да посети един такъв хотел – Radisson Blu Marina Hotel, Турку, където да се запознае с нововъведенията, позволяващи едновременно намаляването на разходите за енергия, вода и битова химия и привличащи туристи, търсещи екологични решения без компромис в качеството.

Сузана Саари, от Университета по приложни науки в Турку, представи работата на своя екип по маркетиране на финландския начин на живот като туристически продукт и успехите, които са постигнали с популяризирането на финландския архипелаг.

Юхо Ниеминен, оперативен директор на увеселителен парк Muumimaailma - Moominworld. – представи стратегията на най-популярния парк за деца във Финландия и зелените решения залегнали в управлението му от самото му основаване. В презентацията си той постави акцент върху възпитателните и образователни аспекти на редица зелени практики въведени в Moominworld, чрез обвързване на света на анимационните герои Moomin с принципите на опазването на околната среда и здравословната храна.
 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
 

Децата в големия свят

Глобалното и приобщаващото образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.
 

ОЩЕ