ela-bg.eu

Преподаване на маркетинг и комуникации на зелени услуги в туризма

7 септември 2017 г.
Между 28 и 31 август 2017 г. в град Турку, Финландия в рамките на проект „Зелени идеи за туризма в Европа“ се проведе работно обучение между специалисти по опазване на околната среда, устойчив туризъм, университетски преподаватели, професионалисти от туристическия сектор и студенти, за обмен на опит в областта на комуникациите и маркетинга на екологичните услуги в туризма.

То беше третото от серия обучения, проведени в страните партньори по проекта: България, Естония и Финландия.

Акцент по време на събитието беше представянето на онлайн инструмента за зелени идеи в туризма, разработен в рамките на проекта.

Бяха обсъдени съществуващи, успешно прилагани „зелени“ практики, които оказват положително влияние върху популяризирането на туристически обекти.

Специални гости бяха, Маркета Вилясаари, програмен директор на Green Key Finland, първaта международна компания за сертифициране на туристическо настаняване в страната, която разказа за опита и конкурентните предимствата, които техният сертификат осигурява на хотелите, които са го получили. Групата имаше възможност да посети един такъв хотел – Radisson Blu Marina Hotel, Турку, където да се запознае с нововъведенията, позволяващи едновременно намаляването на разходите за енергия, вода и битова химия и привличащи туристи, търсещи екологични решения без компромис в качеството.

Сузана Саари, от Университета по приложни науки в Турку, представи работата на своя екип по маркетиране на финландския начин на живот като туристически продукт и успехите, които са постигнали с популяризирането на финландския архипелаг.

Юхо Ниеминен, оперативен директор на увеселителен парк Muumimaailma - Moominworld. – представи стратегията на най-популярния парк за деца във Финландия и зелените решения залегнали в управлението му от самото му основаване. В презентацията си той постави акцент върху възпитателните и образователни аспекти на редица зелени практики въведени в Moominworld, чрез обвързване на света на анимационните герои Moomin с принципите на опазването на околната среда и здравословната храна.
 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
 

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ