ela-bg.eu

„Един за всички - всички за един". Наръчник за учители

„Един за всички - всички за един". Наръчник за учители
„Един за всички - всички за един"  - разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище". Наръчник за учители.

Настоящият наръчник предлага методология за работа с ученици от прогимназиален курс, разработена в рамките на проект „Един за всички - всички за един - разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище“ финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Той предлага на учителя инструмент за борба с дискриминацията в училище и преодоляване на негативните стереотипи и нагласи сред учениците. В основата на методологията е залегнало използването на позитивни ролеви модели в лицето на реални личности, които чрез начина си на живот, работата си и делото си са отстоявали човешките права и свободи и са се борили срещу различни видове дискриминация.

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ