ela-bg.eu

Какво ще направиш, ако си на мястото на Стивън Хокинг?

29 март 2016
Какво ще направиш, ако си на мястото на Стивън Хокинг?
Център за приобщаващо образование организира открит урок в 22 СОУ „Георги С. Раковски“, София, на тема превенция на дискриминацията в училище. Момчета и момичета от 7-ми клас научиха за живота на Алберт Айнщайн и Стивън Хокинг и влязоха в техните обувки. Със залепени с тиксо пръсти те трябваше да напишат текст, който е трудно четим. Така те разбраха какво е да имаш затруднения с четенето и бяха предизвикани да се справят въпреки физическото препятствие.

Тази игра е част от новия модел, който Център за приобщаващо образование разработи за преодоляване на дискриминацията в училище.
 
Учениците биват запознавани с живота и дейността на известни личности, борили се за равенство и справедливост – Mартин Лутър Кинг, Малала Юсуфзай, Махатма Ганди, Нелсън Мандела, майка Тереза, като същевременно са поставяни в игрови ситуации, илюстриращи неравенството, срещу което конкретната личност се е борила. По този начин те преживяват темата на дискусията и биват приканени да търсят паралели между наученото и реалния им живот.
 
Предразсъдъците в училище пречат на децата да се развиват пълноценно. Стереотипите на база пол, религия или раса, оказват сериозно въздействие върху самооценката, поведението, успеха и самочувствието на учениците.
 
 „Дългогодишният ни опит показва, че дискриминацията в училище е бариера, която пречи на учениците да се чувстват добре в клас, да общуват по между си, да развиват своите таланти. Право на всяко дете е да получава качествено образование, да се чувства добре прието и ценено“, каза Димитър Лазаров, мениджър проект.
 
Проектът „Един за всички – всички за един“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, има за цел да приложи нова методология за работа с деца, базирана върху позитивния ролеви модел, която да подобри приемането и сътрудничеството между всички ученици, без значение от етнически, културен и социален произход и пол.
 
Пилотно методологията беше приложена в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в гр. Сливница и включи 125 ученици от 5 и 6 клас.
 
В резултат на работата по проекта Център за приобщаващо образование създаде наръчник, който да подпомага работата на учителите и учениците за преодоляването на предразсъдъците по един позитивен и игрови начин. Той е разделен на 6 модула, всеки от тях е посветен на дадена личност, която се свързва с определен тип дискриминация.
 
 
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Център за приобщаващо образование и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Децата в големия свят

Глобалното и приобщаващото образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.
 

ОЩЕ