ela-bg.eu

Джон Рейвънскрофт в България със серия от лекции за приобщаващото образование и образованието на 21 век

10 декември 2013 г.
На 3 и 4 декември 2013 г. д-р Джон Рейвънскрофт от Единбургския университет изнесе серия от четири лекции в София и Пловдив. Лекциите в Софийския и Пловдивския университет бяха предназначени за студенти, преподаватели, родители и специалисти, а в Британски съвет за заинтерсованите страни и определящите политиките в сферата на образованието.

Д-р Джон Рейвънскрофт е заместник-декан на Moray House School of Education към Единбургския университет,  главен редактор на Британския журнал за зрителни увреждания и водещ изследовател в редица изследвания в областта на уврежданията и бариерите пред участието. Гостува в България по покана на Център за приобщаващо образование, като част от серия лекции с водещи  специалисти в сферата на приобщаващото образование и модерното обучение на 21 век.

На 3 декември 2013 г. от 11.00 в зала 45 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе лекция на тема „Какви са необходимите качества на учителя през 21 век”, която се осъществи в партньорство с Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование” към Факултета по педагогика и Факултетът по начална и преучилищна педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Тази лекция даде кратко описание на Шотландия и шотландската образователна система. Обясни основните ценности и етиката на системата за децентрализирано образование и  представи какво в Шотландия се разбира под качествено преподаване и какви са необходимите качества на учителя през 21 век. По време на лекцията бяха обсъдени ефекта от различното качество на преподаване сред учителите, различните нива на учениците, както и влиянието на новия Закон за децата и младежите върху началната училищна педагогика. Последната част на лекцията засегна въздействието и важността на това учителят да бъде изследовател, като основен производител на знания, който повишава знанията на ученици и професионалисти.

 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ