ela-bg.eu

Какви са необходимите качества на учителя през 21 век

3 декември 2013 г.
Какви са необходимите качества на учителя през 21 век
На 3 декември 2013 г. от 11.00 в зала 45 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ще се проведе лекция на тема „Какви са необходимите качества на учителя през 21 век” от д-р Джон Рейвъскрофт, гост-лектор от Единбургския университет.

Д-р Рейвънскрофт гостува в България по покана на Център за приобщаващо образование и лекцията му се осъществява в партньорство с "Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование” към Факултета по педагогика и Факултетът по начална и преучилищна педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Тази лекция ще даде кратко описание на Шотландия и шотландската образователна система. Ще обясни основните ценности и етиката на системата за децентрализирано образование и  ще представи какво в Шотландия се разбира под качествено преподаване и какви са необходимите качества на учителя през 21 век. По време на лекцията ще бъдат обсъдени ефекта от различното качество на преподаване сред учителите, различните нива на учениците, както и влиянието на новия Закон за децата и младежите върху началната училищна педагогика. Последната част на лекцията ще засегне въздействието и важността на това учителят да бъде изследовател, като основен производител на знания, който повишава знанията на ученици и професионалисти.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ