ela-bg.eu

Участие на екипа ни в Акселератора и международната конференция на ZeroProject

Участие на екипа ни в Акселератора и международната конференция на ZeroProject
От 19 до 21 февруари 2020 г. Сдружение за споделено учене ЕЛА ще участва в международната конференция Zero Project Conference 2020, която ще се проведе във Виена, Австрия.
 
На конференцията ежегодно присъстват над 800 души от над 90 държави, сред които са представители на бизнес организации, на правителствения и на неправителствения сектор и които подкрепят иновативни решения в помощ на хора с увреждания, като фокусът тази година е приобщаващото образование.
 
Екипът ни е поканен да представи на събитието българския Модел за изграждане на приобщаваща училищна среда "Едно училище за всички", който  получи и международната награда на Zero Project 2020 за иновативна практика. Официалната церемония по връчване на наградите ще бъде по време на конференцията.
 
От 17 януари 2020 г. екипът ни участва и в Акселератора на Zero Project 2020, където сме сред 11-те организации, които получават подкрепа под формата на консултации и обучения за това как да развием Модел "Едно училище за всички" като социална иновация, която се предлага и извън България.
 
Благодарим на всички учители и директори, с които заедно изградихме и апробирахме Модела, както и на Фондация America for Bulgaria за подкрепата.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ