ela-bg.eu

Участие на екипа ни в Акселератора и международната конференция на ZeroProject

Участие на екипа ни в Акселератора и международната конференция на ZeroProject
От 19 до 21 февруари 2020 г. Сдружение за споделено учене ЕЛА ще участва в международната конференция Zero Project Conference 2020, която ще се проведе във Виена, Австрия.
 
На конференцията ежегодно присъстват над 800 души от над 90 държави, сред които са представители на бизнес организации, на правителствения и на неправителствения сектор и които подкрепят иновативни решения в помощ на хора с увреждания, като фокусът тази година е приобщаващото образование.
 
Екипът ни е поканен да представи на събитието българския Модел за изграждане на приобщаваща училищна среда "Едно училище за всички", който  получи и международната награда на Zero Project 2020 за иновативна практика. Официалната церемония по връчване на наградите ще бъде по време на конференцията.
 
От 17 януари 2020 г. екипът ни участва и в Акселератора на Zero Project 2020, където сме сред 11-те организации, които получават подкрепа под формата на консултации и обучения за това как да развием Модел "Едно училище за всички" като социална иновация, която се предлага и извън България.
 
Благодарим на всички учители и директори, с които заедно изградихме и апробирахме Модела, както и на Фондация America for Bulgaria за подкрепата.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ