ela-bg.eu

Обучение: Подходи за справяне с проблемното поведение на деца и ученици с агресивни прояви в начален и прогимназиален етап

11 април 2014 г.
Обучение: Подходи за справяне с проблемното поведение на деца и ученици с агресивни прояви в начален и прогимназиален етап
На 11 април 2014 г. в Регионалния инспекторат по образование - гр. София Център за приобщаващо образование ще проведе обучение за училищни психолози, учители и директори.
 
Темата на обучението е "Подходи за справяне с проблемното поведение на деца и ученици с агресивни прояви в начален и прогимназиален етап".
 
Обучението се фокусира върху формите на тормоз и неговите признаци, решаване на казус сценарии и прилагане на дългосрочни стратегии за справяне с конфликти.

Децата – сигурни и защитени

Сигурността на децата винаги е била една от най-значимите каузи на Център за приобщаващо образование. Като продължение на десетгодишната работа на британския фонд Save the Children в България и нашия регион (1997-2007), екипът на Центъра продължава да налага принципите на детска закрила с убеждението, че всяко дете трябва да расте здраво в безопасна среда.
 

ОЩЕ