ela-bg.eu

Куестърс България, отличени за бизнес организация, подкрепяща образованието в България

02 юли 2018 г.
Куестърс България, отличени за бизнес организация, подкрепяща образованието в България
Куестърс България са сред отличените в конкурса на Център за приобщаващо образование за „Бизнес, даващ крила на българското образование“  за подкрепата си към фондация „Заедно в час“. Общата им инициатива е насочена към достъпа на децата до качествено образование, за да могат да се реализират успешно и да развиват икономиката.

Проектът цели да се повиши престижа на учителската професия и да се привличат повече млади хора към класните стаи, както и да се повиши мотивацията на учениците.
През 2015 и 2016 г. подкрепата на Куестърс започва чрез редица вътрешни събития, които ангажират служителите на компанията, които включват: две благотворителни викторини, приходите, от които са удвоени от компанията, и включването на фондация „Заедно в час“ като кауза на BigTech Run League, който ангажира над 350 човека. През 2017 г., Куестърс:

- инициират идеята да помогнат на „Заедно в час“ да достигне до повече хора сред таргет аудиторията, като ги подкрепят в организирането на първата благотворителна викторина за IT специалисти, която ангажира 160 човека и събра 3000лв, които Куестърс удвояват.
- Подкрепят фондация „Заедно в час“ при организирането на благотворително събитие за българската диаспора в Лондон и достигането до нови съмишленици.
- Подкрепят най-голямото фондонабиращо събитие-търг на „Заедно в час“ чрез участие на изпълнителния им директор в експертния комитет по организация на събитието.
- Споделят информация за предстоящите събития на фондацията и ангажират служителите си да мотивират учениците в класните стаи, като ролеви модели.

Изпълнителният директор на компанията е ментор на учител по програма „Заедно в час“.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ