ela-bg.eu

Куестърс България, отличени за бизнес организация, подкрепяща образованието в България

02 юли 2018 г.
Куестърс България, отличени за бизнес организация, подкрепяща образованието в България
Куестърс България са сред отличените в конкурса на Център за приобщаващо образование за „Бизнес, даващ крила на българското образование“  за подкрепата си към фондация „Заедно в час“. Общата им инициатива е насочена към достъпа на децата до качествено образование, за да могат да се реализират успешно и да развиват икономиката.

Проектът цели да се повиши престижа на учителската професия и да се привличат повече млади хора към класните стаи, както и да се повиши мотивацията на учениците.
През 2015 и 2016 г. подкрепата на Куестърс започва чрез редица вътрешни събития, които ангажират служителите на компанията, които включват: две благотворителни викторини, приходите, от които са удвоени от компанията, и включването на фондация „Заедно в час“ като кауза на BigTech Run League, който ангажира над 350 човека. През 2017 г., Куестърс:

- инициират идеята да помогнат на „Заедно в час“ да достигне до повече хора сред таргет аудиторията, като ги подкрепят в организирането на първата благотворителна викторина за IT специалисти, която ангажира 160 човека и събра 3000лв, които Куестърс удвояват.
- Подкрепят фондация „Заедно в час“ при организирането на благотворително събитие за българската диаспора в Лондон и достигането до нови съмишленици.
- Подкрепят най-голямото фондонабиращо събитие-търг на „Заедно в час“ чрез участие на изпълнителния им директор в експертния комитет по организация на събитието.
- Споделят информация за предстоящите събития на фондацията и ангажират служителите си да мотивират учениците в класните стаи, като ролеви модели.

Изпълнителният директор на компанията е ментор на учител по програма „Заедно в час“.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ