ela-bg.eu

Лагери за шестокласници „Откриваме света на другите“

10.08.2022
За втора поредна година провеждаме детския лагер „Откриваме света на другите“. Събираме на едно място деца, завършили шести клас от различни краища на България, с различни култури и мироглед на едно място, за да видят, че зад привидните различия всички търсим едно и също - любов, сигурност и осъществяване на най--добрата представа за себе си.

Защо шести клас? Защото в края на невинното детство и на прага на тинейджърството е много важно с каква нагласа към себе си и другите ще продължим – в какво ще вярваме, какво ще изберем да учим, какви приятели ще търсим да са край нас, на кои възрастни ще се доверяваме, докато порастваме. Разбира се, по време на лагерите тези теми се прокрадват неусетно и деликатно, а промяната проследяваме през следващите години.

Друг елемент, който е важен за нас и винаги настояваме пред финансиращите организации е да вземем целия випуск на лагера и се стараем да убедим и учителите, и родителите да дойдат всички деца. Защото ученически лагери има по различни програми, но те рядко и целенасочено обхващат целия випуск – или се водят най-заслужилите деца като награда за добро поведение и ученолюбивост или се подбират по социални критерии най-уязвимите. И в двата случая това води до допълнително разделение между децата. За нас е важно всички да учат чрез преживявания, каквито лагерите щедро осигуряват, как да живеят спокойно заедно.

След шест години детски лагери, всяка година научаваме по нещо ново. Тъй като знаем колко са важни хората, в екипа включваме и обучени студенти ментори, които да осигурят тази непринуденост и жизнерадост в общуването с децата, която по-бързо да направи магията. Последните две години, обаче, с все по-голяма острота разбираме колко е важно мястото. Да е защитено, да е компактно, а и с високо ниво на хигиена, за да не ни се случи това, което преживяхме тази година, над 50% от децата да се разболеят и това да компрометира както преживяването, така и програмата. Затова и през последните три години създаваме Зеления образователен център ЕЛА, за да минимизираме рисковете и осигурим пространство за учене и игра, което само по себе си възпитава в добронамереност, отговорност и експериментаторски дух.

И тъй като от всичко търсим да извлечем опита и поуката и този лагер ни донесе много радост, осмисляне и преживявания. Въпреки боледуването, децата размениха инстаграм профили и ще продължат общуването виртуално, а надяваме се скоро и на живо при нас в с. Стъргел или на други интересни места и в нови срещи.

*Детският лагер „Откриваме света на другите“ се проведе в Албена от 3-ти до 8-ми август2022 с участието на 65 деца от с. Слащен, с. Горна Малина и с. Медковец. Лагерът е финансиран по проект на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ за втора поредна година в стратегически области образование и закрила на деца.
 

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ