ela-bg.eu

Любопитство, радост и нови знания по време на посещенията на занятията „Пожарна“ и „Градинарство“ в Тетевен на 29 март 2017 г.

2 април 2017 г.
Екипът на Център за приобщаващо образование заедно с Андерс Линге Мадсен, координатор на програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“ от страна на Фондация "Велукс" посетиха занятията на ученици в шести клас в направления „Пожарна“ и „Градинарство“ в Тетевен на 29 март 2017 г.

Денят беше слънчев и изпълнен с пролетно настроение и събития. На стадиона, групата „пожарникари“ се учеше да гаси огън с шланг и пожарогасител. След това, децата упражняваха бързина и сръчност в разпъване и свързване на пожарните шлангове, „точно стреляне“ с водна струя, преминаване на препятствия, координация и работа в екип. Учениците бяха напълно погълнати от заниманията и не забелязаха началото на снимките на филма, който ще проследи  въпросите, които си задават, очакванията, които имат и отговорите, които търсят и получават. Игрално-документалният филм на режисьора Стоян Радев проследява трансформацията на героите, които ще застанат със своята лична история, мечти и трудности пред обектива. 

От своя страна, групата по градинарство се беше заела да преобрази двора на училището в зелена градина. Градинарството е свързано със здрава работа, затова по свое желание към преместването на колички с пръст се включиха и ученици от по-горните класове, които харесаха идеята за промяна на средата. Градинарите предвиждат неуютните и досега неизползвани пространства и неработещи съоръжения около училището да се превърнат в зелени алпинеуми и ухаещи цветни градини.

Осен от забележителната природа на Тетевен, Андерс Линге Мадсен се впечатли от отдадената работа на професионалистите, които излъчваха, че вече добре познават децата и работят с желание и хъс, за да им отворят кръгозора и да споделят знанията, които имат. 

От разговорите, които бяха проведени с директора на СУ „Георги Бенковски“ Маринела Маркова и координатора на програмата от страна на училището и заместник-директор Дафина Николова стана ясно, че промяната вече е започнала. Децата посещават с интерес и желания заниманията. Тези, които имат поведенчески или академични затруднения в часовете, показват други качества на терен. Това води до промяна на отношението към тях както на учителите, така и на съучениците им. В групите, децата са разделени по интереси и между тях се появяват нови взаимоотношения и приятелства. 

Беше оправдано предположението на екипа на Център за приобщаващо образование, че е необходимо да се работи с всички деца, а не само с тези, които имат някакви трудности. Според учителите, от многото програми и проекти за деца със затруднения няма само положителен ефект. Учениците разбират, че допълнителните занятия, само за тях, ги стигматизират като изоставащи и отказват да ги посещават или ги посещават с нежелание. 

Андерс Линге Мадсен благодари на учителите, с които се срещна Светла Иванова и Валентина Василева за всеотдайността в работата им с децата. 

Директорът отбеляза и отварянето на училището към местната общност и подобряване на климата в училище. Екипът на ЦПО и Андерс Линге Мадсен бяха зарадвани, че следващият випуск шестокласници, които ще се включат в програмата, отсега са нетърпеливи да започнат работа с професионалистите и да открият своите интереси.

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-любима кауза, защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

Програмата предоставя платформа и инструменти за доброволна и дългосрочна работа на деца в шести и седми клас с професионалисти от местната общност. Тя може да се провежда целогодишно в училище като свърже конкретен предмет с практически занимания извън училище или като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където чрез различни ателиета и среща с професионалисти, учениците свързват теорията от училище с практическите му измерения и започват да имат повече разбиране защо е важно да ходят на училище.

Училището има смисъл насърчава мотивацията на учениците и по този начин повишава техните академицчни резултати.

 

ОЩЕ