ela-bg.eu

Какво научиха децата по време на провелите се на 14 и 16 март 2017 г. практики в Брезово и Тетевен?

2 април 2017 г.
На 14 и 16 март 2017 г. представители на екипа на Център за приобщаващо образование посетиха практически занятия на учениците от шести клас в  СУ “Георги Бенковски” в гр. Тетевен и СУ “Христо Смирненски” в гр.Брезово, провеждащи се в рамките на програма „С поглед в бъдещето-училището има смисъл“.

В Тетевен децата бяха запознати с професията „екскурзовод“, неговите основни дейности и отговорности, както и бяха обсъдени ключови исторически моменти, свързани с живота на училището. На децата беше изключително интересно да се запознаят също с летописната книга на тяхното училище, която се разписва от 1914 г. и включва информация за неговия екип и важни факти от изминалите учебни години.

В Брезово бяха проведени паралелно практики в четири направления: туризъм, пух, пчеларство и горско-стопанство.

Групата по туризъм се събра в местния информационен център. Професионалистите Иван Муевски и Радню Шопов запознаха шестокласниците с работата с компас и карта. След оживена дискусия децата постигнаха консенсус относно страната, от която изгрява слънцето в Брезово, което им помогна след това по карта да намерят няколко зададени точки в града си. В следващите занятия им предстои да се научат да разпъват палатки, след което ще се отправят към планината, където ще обновяват туристическата маркировка.

Общо 5 шестокласника посетиха занятието с бизнес-партньорите от  Down Creators. След края на редовните учебни часове групата отпътува до фабриката за преработка и дистрибуция на пух, където прекара два вълнуващи часа в лабораторията заедно с Андрей Каменов - ментор на учениците - и още двама представители на нейния екип. Любопитството и ентусиазма на децата бяха възнаградени, тъй като имаха възможност през цялото време сами да направт лабораторно изследване. След като бяха разделени в три групи участниците в изследването трябваше да изпробват кой е най-ефикасният измежду 3 различни перилни препарата за пух и пера. С еднакво количество препарат и при еднакви физични условия те използваха умалени симулатори на фабричните перални и сушилни за пух и пера. В края на изследването от всяка група бе предоставена проба, от която с помощта на петролен етер бе отделена останалата мазнина. Най-ефикасен е препаратът, използван от групата, от чиято проба бъде изведено най-малко количество мазнина. По време на цялото изследване всяка група водеше свой протокол за хода за вида и количеството на ползваните суровини и уреди. Следващото интересно предизвикателство пред учениците ще бъде да изготвят оферти за доставка на определено количество пух и пера в три различни държави - Корея, Япония и Италия - като се съобразят със стандартите за внос и качество на всяка една от тях.

Следващата група шестокласници посети два пчелина. Покрити с була за предпазване от пчелите, пред тях беше отворен кошер, за да разгледат неговата структура, което доста ги заинтригува. Също така децата отговаряха на въпроси, зададени им от пчеларя Стою Бръмски. 

Последната група ученици с преподавател Емил Манавски в екип със Стоян Памуков, представител на ДЛС „Тракия“ организираха разходка сред природата. Целта беше децата да съберат различни растения и след това, да направят проучване за тях и да ги опишат. Учителят им разказа за различните дървесни видове, каква екипировка е необходима за преход в планината, както и бяха обсъдени географски обекти от околността. 

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-любима кауза, защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

Програмата предоставя платформа и инструменти за доброволна и дългосрочна работа на деца в шести и седми клас с професионалисти от местната общност. Тя може да се провежда целогодишно в училище като свърже конкретен предмет с практически занимания извън училище или като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където чрез различни ателиета и среща с професионалисти, учениците свързват теорията от училище с практическите му измерения и започват да имат повече разбиране защо е важно да ходят на училище.

Училището има смисъл насърчава мотивацията на учениците и по този начин повишава техните академицчни резултати.

 

ОЩЕ