ela-bg.eu

Втора среща на бизнес и учители от Брезово и Тетевен с екипа на Център за приобщаващо образование

12 октомври 2016
Втора среща на бизнес и учители от Брезово и Тетевен с екипа на Център за приобщаващо образование
През последните две седмици екипът на Център за приобщаващо образование проведе срещи с бизнес партньорите и учителите, част от проект „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“. Участниците от училищата СУ “Христо Смирненски” в гр.Брезово и СУ “Георги Бенковски” в гр. Тетевен, заедно с представители на местния бизнес и обучители от екипа на Център за приобщаващо образование работиха в двудневни срещи, за да изградят успешна координация помежду си и осигурят ефективно сътрудничество по съвместния проект.  Тези „работилници“ бяха последната съвместна подготовка на участниците преди да започнат активната си работа с ученици от началото на месец ноември.

Целевата група на съвместните дейности са ученици от 6-и клас. Именно тогава децата са на възраст, в която много от тях започват да губят мотивация да ходят на училище. Това бе потвърдено и от резултатите от национално – представително изследване, което ЦПО проведе през месеците май-юни 2016 г.  Чрез изграждане на партньорство между училищата и местните бизнес общности и съвместната им работа, на учениците ще се покаже пряката връзка между знанията, получавани в училище, и компетенциите, необходими в дадена професия.
 
През първия учебен срок учениците ще се запознават с местни предприемачи и професионалисти, с естеството на тяхната работата, знанията и уменията, които са им необходими, за да се реализират в същата сфера. По време на втория учебен срок учениците ще задълбочат познанията си в една професионална област по метода „учене чрез преживяване“ и по този начин сами ще успеят да приложат знанията си, придобити в училище на практика - в реални работни условия.  Затова и на изминалите две срещи този месец екипите заедно изработиха „сценарии“ за представяне на различните професии и обсъдиха своите идеи за практически занятия с учениците през втория учебен срок.
 
Екипът на Център за приобщаващо образование благодари на участниците от двете общини и очаква с нетърпение предстоящите през месец ноември представяния на проекта пред общността в гр.Брезово и гр.Тетевен.
 
Надяваме се, че когато екипът ни събере участниците по проекта от двете общини през февруари 2017 г., те ще могат да споделят успешен опит от работата си през първия срок с децата, да обменят съвети, предложения и препоръки.
 
А сега, пожелаваме на нашите партньори попътен вятър и много положителни емоции и опит в следващите месеци от съвместната ни работа по проекта!

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-любима кауза, защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

Програмата предоставя платформа и инструменти за доброволна и дългосрочна работа на деца в шести и седми клас с професионалисти от местната общност. Тя може да се провежда целогодишно в училище като свърже конкретен предмет с практически занимания извън училище или като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където чрез различни ателиета и среща с професионалисти, учениците свързват теорията от училище с практическите му измерения и започват да имат повече разбиране защо е важно да ходят на училище.

Училището има смисъл насърчава мотивацията на учениците и по този начин повишава техните академицчни резултати.

 

ОЩЕ