ela-bg.eu

Общи цели обединяват учители и професионалисти в Брезово

5 юни 2016
Общи цели обединяват учители и професионалисти в Брезово
На 24 и 25 юни 2016 г. се проведе втората работилница по проект „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“. На брега на най-дълбокия язовир в България до с. Златосел, представители на местната общност и учители от СОУ „Христо Смирненски“, гр. Брезово заедно с екипа на Център за приобщаващо образование се запознаха с предстоящите дейности. Бяха сформирани т.нар. тандеми – ментори от учители и професионалисти, които в екип ще помагат на децата да излязат от училищната среда и видят как  знанията, които им се преподават имат приложение в реалния живот.
 
В рамките на два дни дискутирахме интересите на децата в шести клас – как възприемат света, какво ги вълнува и кое ги отегчава. Учители, родители и професионалисти заедно осъзнавахме предизвикателството, пред което сме изправени – 12-годишни деца, които вече се чувстват все по-пораснали и искащи да са самостоятелни и на които ще се наложи съвсем скоро да вземат едно осъзнато решения къде и какво искат да учат и на къде биха искали да се развие животът им, но същевременно не им достига житейски опит да оценят желанията си, както и своите силни и слаби страни.
 
Групата се фокусира върху дискусията как да мотивираме децата да са по-отговорни, да искат повече от живота и да търсят активно своя път. „Училището има смисъл“ цели точно това, професионалисти от местната общност да станат партньори на училището, да изведат децата извън традиционната учебна стая и да им покажат живия живот с неговите интересни и предизвикателни страни. В продължение на две години, два випуска шестокласници ще участват в опит да начертаят своя житейски план като посока от интереси.
 
Впечатление прави патриотизмът на месната общност и желанието да накарат децата да опознаят своя регион и възможностите, които той предоставя. А възможности не липсват. Благодарение на ентусиазма на местната туристическа общност и постоянни открития на все по-нови и уникални тракийски артефакти от проф. Валерия Фол, туристическият бизнес набира скорост. От друга страна, близостта до Индустриална зона "Раковски" дава работа на всеки с добро образование и желание за работа. И макар децата на този етап от развитието си, да искат да станат предимно футболисти и полицаи, не липсват деца с конкретни идеи за своя път – ИТ специалист, инспектор по храните или ортодонт. Част от опита на училището да разшири мирогледа на децата беше и публичната лекция на проф. Валерия Фол в голямата зала на училището.
 
През двата дни, които прекарахме заедно начертахме предстоящите цели и дейности и си поставихме нови задачи за следващата работилница през октомври, която ще се проведе непосредствено преди заниманията и посещенията на децата да започнат. Дадохме си домашно и си тръгнахме обнадеждени, че промяната е възможна.

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-любима кауза, защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

Програмата предоставя платформа и инструменти за доброволна и дългосрочна работа на деца в шести и седми клас с професионалисти от местната общност. Тя може да се провежда целогодишно в училище като свърже конкретен предмет с практически занимания извън училище или като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където чрез различни ателиета и среща с професионалисти, учениците свързват теорията от училище с практическите му измерения и започват да имат повече разбиране защо е важно да ходят на училище.

Училището има смисъл насърчава мотивацията на учениците и по този начин повишава техните академицчни резултати.

 

ОЩЕ