ela-bg.eu

ЦПО представи дейностите по програма „С поглед в бъдещето-училището има смисъл“ на местните общности в Брезово и Тетевен

8 декември 2016 г.
С два училищни празника в Брезово и Тетевен бяха обявени посещенията на шестокласници при представители на местните бизнеси. Те се провеждат в рамките на програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“, с който Център за приобщаващо образование си поставя за цел да работи за насърчаване на училището и местната общност заедно да помагат на децата, за да осъзнаят връзката между собствената си реализация и ходенето на училище. 

Празникът в Тетевен се състоя на 16 ноември 2016 г. Децата от СУ „Георги Бенковски“ бяха поканили своите родители, близки и приятели, за да им разкажат за дейностите, в които се включват и за част от професиите, с които ще се запознаят. По време на представената от ученици, учители и местните бизнес професионалисти постановка, местната общност получи повече информация за това, което предстои.  Своята подкрепа изразиха РУО Ловеч, Валентина Николаева дирекция „Специализирана Администрация“, Татяна Лалева, началник „Отдел образование“, Петя Вълова, председател на Местната комисия за борба с противообществените прояви и община Тетевен, която беше любезен домакин на събитието.
 
Център за приобщаващо образование изразява огромната си благодарност към Маринела Маркова - директор на СУ "Георги Бенковски", Дафина Николова - заместник-директор, учителите Росица Паскова, Младен Маринов, Валентина Василева, Капка Маринова, Маргарита Дочева, Светла Иванова и Пламенка Попова, както и на местните бизнес партньори Петър Кавалски – Екстрийм гейм, Цонка Петкова – исторически музей в гр. Тетевен, д-р Невен Караджински – ветеринарен лекар, Маргарит Марков – пожарна Тетевен, Калина Иванова – детска градина „Васил Левски“, Симеон Милчев - озеленяване и Станислава Драганова – сладкарница ИЗА.

На 25 ноември 2016 г. вторият партньор по програма „ С поглед в бъдещето – училището има смисъл“ СУ "Христо Смирненски", Брезово, едно от най-старите училища в страната  чества своята 179-та годишнина. В читалището в града учителите, ангажирани в проекта и изпълнителният директор на Център за приобщаващо образование Ива Бонева, представиха на местната общност бъдещата работа с децата.
 
Екипът ни благодари на Милко Сарафов – директор на СУ „ Христо Смирненски“, както и на учителите Соня Яковска, Николина Мандевска, Тодорка Глушкова, Таня Ангелова, Емил Манавски и Дияна Плачкова, както и на местните бизнес партньори Херман Верстапен – Даункриейтърс АД, Иван Муевски, Радню Шопов – Търистически център, Стою Баръмски – пчелар, Антония Стоянова – организатор културни дейности, Димитър Бочуков, Стоян Памуков – ДЛС Тракия, Евгени Вълчев, Елена Костадинова „New Generation Software Solution”, както и за подкрепата на кмета на община Брезово - инж. Радньо Манолов.
 
 

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-любима кауза, защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

Програмата предоставя платформа и инструменти за доброволна и дългосрочна работа на деца в шести и седми клас с професионалисти от местната общност. Тя може да се провежда целогодишно в училище като свърже конкретен предмет с практически занимания извън училище или като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където чрез различни ателиета и среща с професионалисти, учениците свързват теорията от училище с практическите му измерения и започват да имат повече разбиране защо е важно да ходят на училище.

Училището има смисъл насърчава мотивацията на учениците и по този начин повишава техните академицчни резултати.

 

ОЩЕ