ela-bg.eu

Проведе се работна среща на екипите от Брезово и Тетевен

13 февруари 2017 г.
От 3 до 5 февруари 2017 г. Център за приобщаващо образование проведе работна среща в Трявна между двете пилотни училища по програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“. Учители и професионалисти от Тетевен и Брезово обмениха опит и идеи как мотивират децата да се „вгледат“ в своето бъдеще през своето образование. Начертахме конкретните занимания за втория срок, когато децата вече в малки групи от по 5 до 8 ученици ще работят в конкретно професионално направление. 
 
Всяка група ще свърже занятията си в цялостно планиран проект, който в края на учебната година ще представи на заключително събитие пред местната общност, а по-късно, по време на детския лагер през лятото, ще може да демонстрира и пред връстниците си от партньорското училище. 
 
Притесненията ни, че децата ще се разпределят неравномерно в различните професионални направления се оказаха неоснователни и  макар не абсолютно по равно, всяка професия откри своите млади приятели и последователи. И сега, най-интересното предстои – правене на терен. А както се видя от Националното проучване, което направихме сред шестокласниците това е, което най-много пали децата да учат и да се развиват – да могат да приложат на практика теоретично наученото.

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-любима кауза, защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

Програмата предоставя платформа и инструменти за доброволна и дългосрочна работа на деца в шести и седми клас с професионалисти от местната общност. Тя може да се провежда целогодишно в училище като свърже конкретен предмет с практически занимания извън училище или като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където чрез различни ателиета и среща с професионалисти, учениците свързват теорията от училище с практическите му измерения и започват да имат повече разбиране защо е важно да ходят на училище.

Училището има смисъл насърчава мотивацията на учениците и по този начин повишава техните академицчни резултати.

 

ОЩЕ