Грижата за подобряване на психо-емоционалния климат в екипа

15.90 лв

Представяме Ви Грижата за подобряване на психо-емоционалния климат в екипа - насоки за ръководството и учителите на едно училище“.

За кого е подходяща:
Методологията е предназначена за ръководството на всяко едно училище в България и за неговите педагогически специалисти, които считат, че климатът и отношенията в екипа допринасят за работата им и имат значение за това как се чувства всеки един на работното си място.

Методологията има за цел:
  • да подпомогне българското училище в това да подобри работния климат и отношенията в своя педагогически екип;
  • да сподели опита на Центъра с училища в страната, които вече са работили в посока на подобряване на климата в екипа си;
  • да предупреди за някои неефективни практики в организирането на формати за подобряване на психо-емоционалния климат в педагогическия екип;
  • да подпомогне изясняването на важни понятия и аспекти от сферата на психичното здраве.

В рамките на методологията са представени:
  • Цели, предназначение, същност и ползи от методологията;
  • Някои причини и фактори от настоящето и близкото минало, които обуславят нуждата на учителите от целенасочена грижа за психо-емоционалния климат в екипа, в който работят;
  • Насоки за това как и от кого би могла да бъде организирана подобна подкрепа за учителите на територията на едно училище, както и чия отговорност е това тя да се случва качествено;  
  • Два примерни формата за подобряване на психо-емоционалния климат, които биха могли да се реализират с ресурсите на всяко едно училище, независимо от големината и финансовите му възможности;
  • Анкета за изследване на мнението на учителите и техните представи за този тип грижа за екипа.

Съдържанието е разпределено в 84 страници, формат А4.
Методологията е авторски текст на Стефка Чинчева - психолог, с богат опит в работата на терен с българските учители.