Тетрадка на учителя на пети клас

15.90 лв

Представяме ви Тетрадка на учителя на пети клас.

Помагалото има за цел да подпомогне общообразователния учител в началото на прогимназиален етап при:
  • своевременното идентифициране на конкретни трудности, които могат да имат неговите ученици в началото на пети клас в процеса на учене;
  • идентифициране на силните страни на учениците;
  • планиране на конкретни мерки за подкрепа в клас;
  • проследяване на напредъка им;

Тетрадка на учителя на пети клас съдържа:
  1. Карта за учители по български език
  2. Карта за учители по „разказвателни предмети“
  3. Карта за учители по математика
  4. Таблица за поведението на учениците
  5. Помагало с идеи за мерки и дейности за подкрепа на учениците
  6. Приложения

Те са разпределени в 96 страници, формат А4.

Тетрадка на учителя на пети клас е разработена от екип от логопеди и психолог. Разработена е за общообразователни учители, но би била полезна и за ресурсни учители, за студенти по педагогика и студенти по специална педагогика.

Към Тетрадка на учителя на първи клас сме разработили и интерактивно обучение Своевременно идентифициране на затруднения с ученето в началото на прогимназиален етап. Представяне на Тетрадка на учителя на пети клас.

Обучението е с продължителност 16 учебни часа (8 ч. присъствена форма и 8 ч. дистанционна форма).