Математически сладолед

7.60 лв

Математическият сладолед е най-новото учебно помагало на Център за приобщаващо образование. Неговата цел е да направи математическите дроби и процентите лесно разбираеми за децата, както и за възрастните, на които математиката им се удава по-трудно. Математическият сладолед представя нагледно разликите между част и цяло, съответствията между обикновени и десетични дроби и проценти.