Креативна кутия Бърза помощ за родители

80.00 лв

Автори: Милена Манова и Анна-Мария Пеева

За по-подробно описание на съдържанието на кутията, натиснете тук.

Предлаганата от "Слънчица" Креативна кутия е трето издание.


Цел: Развитие на самочувствие, емоционална интелигентност, позитивно насърчение, общуване с уважение.

Най-новият продукт на Института по позитивна психотерапия е креативната кутия „Бърза помощ за родители“ от серията „Позитивно родителство“.

Тя е разработена с цел да отговори на нуждата от нова комуникация между родители и деца, построена върху стратегия, чиято основа е уважение и сътрудничество с детето и разбиране на динамиката на неговото развитие.

Креативната кутия „Бърза помощ за родители“ съдържа различни емоционални и комуникативни задачи, които насърчават взаимоотношенията и изграждат самооценката на детето.

„Бърза помощ за родители“ е част от серията „Позитивно родителство“, която Институтът по позитивна психотерапия издава.

Може да потърсите още: „Емоционални карти“ и „Терапевтични приказки за деца и родители: „Защо все аз?“.

Кутията е предназначена за деца от 3-10 години, които активно опознават света чрез игра, и може да е полезна както за родители, така и за специалисти, работещи с деца.