Диференцирано преподаване в академично разнородни класни стаи

29.90 лв

Диференцираме преподаването, за да се съобразим с реалността на нашите ученици. Те са енергични и общителни. Тихи и любознателни. Уверени и несигурни в себе си. Интересуват се от хиляди неща или са обсебени от една конкретна тема. Напреднали са в образователно отношение или са „деца по средата“, или срещат затруднения поради когнитивни, емоционални, икономически или социални причини. Повече от всякога, много от тях говорят различен език у дома. Учат с различно темпо и по различни начини. И всички те влизат вкупом в академично разнородните ни класни стаи.

Разработено с идеята да предостави практически насоки за учителите, настоящото трето разширено издание на основополагащия труд на Каръл Ан Томлинсън обхваща основите на диференцирането, дава допълнителни съвети и предлага нови стратегии за прилагането му.

Ще научите следното:
• Какво означава „диференциране“ и защо е от такова съществено значение.
• Как да създадете една гъвкава и подпомагаща среда на учене, която насърчава постигането на успешни резултати.
• Как да управлявате диференциращата класна стая.
• Как да планирате часовете си, диференцирани според готовността на учениците, техните интереси и профили на учене.
• Как да диференцирате учебното съдържание, процеса на учене и продуктите от ученето.
• Как да подготвите учениците, родителите и себе си за предизвикателството на диференцирането.

След първата си публикация през 1995 г. под заглавието „Как да диференцираме преподаването в класни стаи със смесени способности на учениците“, настоящото ново издание отразява променящите се добри практики в образованието, опита на практици от САЩ и целия свят, както и непрекъснатия процес на обмисляне, който Каръл Ан Томлинсън прилага в опита си да помогне на всеки индивидуален ученик да получи достъп до предизвикателна за него и качествена учебна програма; да участва в богати по смисъл учебни занимания; и да се чувства у дома си в една училищна среда, която му приляга точно.