ela-bg.eu

ЕЛА :: ЕКИПЪТ

ЕКИПЪТ
Екипът ни има опит и непрекъснато обогатява експертизата си в областта на приобщаващото образование, детската закрила, детското участие, гражданското образование, училищната медиация, организирането и провеждането на национални кампании за промяна на нагласите и акумулиране на подкрепа към нашите каузи. Членовете на екипа ни имат и практически опит в сферата на психологията, логопедията, ерготерапията, графичения дизайн, управлението на проекти и развитието на общности.
Ива Бонева
Ива Бонева
Изпълнителен директор
Латинка Дучева
Латинка Дучева
Мениджър комуникации
Лилия Кръстева - Пеева
Лилия Кръстева - Пеева
Ръководител проучвания, анализи и методологии/ Мониторинг и оценка
Маргарита Аспарухова - Кандиларова
Маргарита Аспарухова - Кандиларова
Специалист образователни методологии и развитие
Стела Петрова
Стела Петрова
Главен счетоводител
Виктория Троянова
Виктория Троянова
Специалист образователни методологии и развитие/ Психолог
Биляна Попова
Биляна Попова
Финансов и административен мениджър
Димитър Лазаров
Димитър Лазаров
Ръководител стратегии, политики и програми
Десислава Колева-Станисловски
Десислава Колева-Станисловски
Специалист обучение и развитие
Стефка Чинчева
Стефка Чинчева
Външен обучител и консултант; психолог
Цветан Кадиев
Цветан Кадиев
Ръководител проект
Деница Давидкова
Деница Давидкова
Изграждане и развитие на общности/ Училищна медиация
Стефан Стефанов
Стефан Стефанов
Графичен дизайнер
Антония Смокова - Токич
Антония Смокова - Токич
Ръководител обучения
Добрин Георгиев
Добрин Георгиев
Координатор административни процеси
Лилия Аракчиева
Лилия Аракчиева
Ръководител проект
Елисавета Таракджи
Елисавета Таракджи
Специалист обучение и развитие
Екатерина Русева
Екатерина Русева
Специалист обучение и развитие
Камелия Илиева
Камелия Илиева
Експерт Комуникации и партньорства