ela-bg.eu

За нас :: ЕКИПЪТ

ЕКИПЪТ
Екипът ни непрекъснато обогатява експертизата си в областта на социално-емоционалното учене, приобщаващото образование, детската закрила, детското участие, гражданското и екологичното образование, училищната медиация, провеждането на национални кампании за промяна на нагласите, провеждане на детски лагери и експериментални образователни формати. Членовете на екипа ни имат и практически опит в сферата на психологията, социалната работа, образователния мениджмънт, управлението на проекти и развитието на общности.
Ива Бонева
Ива Бонева

Изпълнителен директор

Цветан Кадиев
Цветан Кадиев

Ръководител проект

Деница Давидкова
Деница Давидкова

Изграждане и развитие на общности/ Училищна медиация

Таня Симеоновска
Таня Симеоновска

Офис мениджър

Елисавета Таракджи
Елисавета Таракджи

Консултант обучение и развитие