ela-bg.eu

За нас :: ЕКИПЪТ

ЕКИПЪТ
Екипът ни има опит и непрекъснато обогатява експертизата си в областта на приобщаващото образование, детската закрила, детското участие, гражданското образование, училищната медиация, организирането и провеждането на национални кампании за промяна на нагласите и акумулиране на подкрепа към нашите каузи. Членовете на екипа ни имат и практически опит в сферата на психологията, логопедията, ерготерапията, графичения дизайн, управлението на проекти и развитието на общности.
Ива Бонева
Ива Бонева
Изпълнителен директор
Цветан Кадиев
Цветан Кадиев
Ръководител проект
Деница Давидкова
Деница Давидкова
Изграждане и развитие на общности/ Училищна медиация
Таня Симеоновска
Таня Симеоновска
Офис мениджър
Антония Смокова - Токич
Антония Смокова - Токич
Ръководител обучения
Елисавета Таракджи
Елисавета Таракджи
Специалист обучение и развитие