ela-bg.eu

Ива Бонева

Ива Бонева Изпълнителен директор
В Център за приобщаващо образование се занимавам с ...общо взето от всичко по-малко, но с нищо в достатъчна дълбочина, хлъзгам си се.

Като дете мечтаех да...спася всички застрашени животни на планетата и да стана лесничей в Африка.

Днес мечтая за ...       почти същото - любов и удовлетворение от това, което работя                   

Представям си бъдещето...хубаво, със сигурност много хубаво!
Децата са ...любов, вълшебство - най-ценното, което имаме на планетата.