ela-bg.eu

Деница Давидкова

Деница Давидкова Изграждане и развитие на общности/ Училищна медиация
В Център за приобщаващо образование се занимавам с ... изграждане и координиране на Професионална общност за приобщаващо образование и Училищна медиация. 

Като дете мечтаех да стана ...имах заучени отговори, но все не ми се струват автентични. 

Днес мечтая... доброто да се случва тихо и лесно. 

Представям си бъдещето ... пълно със смисъл.  

Децата са ... такива, каквито са…нямат нужда от определения, но имат нужда от огромно приемане и любов.