ela-bg.eu

Защо да ходя на училище?

26 август 2016 г.
Защо да ходя на училище?
Център за приобщаващо образование има удоволствието да ви покани на представяне на резултатите от Национално представително проучване на нагласите на учениците в 6-ти клас.  

Вярваме, че изследването е изключително полезно за цялата училищна общност, защото такова проучване не е правено до момента. 

Кога: 12 септември 2016 г. , понеделник, от 110:00 ч.
Къде: Литературен клуб „Перото“, Национален дворец на културата 

Програмата включва: 
11:00 – 11:45 ч.- Откриване и представяне на резултатите
11:45 – 12:15 ч.-  Дискусия
12:15 – 12:45 ч. - Кафе и сладки 

Изследването се организира в рамките на програма „С поглед в бъдещето – Училището има смисъл“, подкрепен финансово от VELUX FONDEN, Дания и институционално от Министерство на образованието и науката. С този проект Център за приобщаващо образование си поставя за цел да работи за намаляване на риска от ранно отпадане на ученици, живеещи в икономически и социално затруднени общини в България, преоткривайки заедно с децата смисъла от образованието за успешното им и пълноценно бъдещо развитие. Очакваме ви!

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-любима кауза, защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

Програмата предоставя платформа и инструменти за доброволна и дългосрочна работа на деца в шести и седми клас с професионалисти от местната общност. Тя може да се провежда целогодишно в училище като свърже конкретен предмет с практически занимания извън училище или като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където чрез различни ателиета и среща с професионалисти, учениците свързват теорията от училище с практическите му измерения и започват да имат повече разбиране защо е важно да ходят на училище.

Училището има смисъл насърчава мотивацията на учениците и по този начин повишава техните академицчни резултати.

 

ОЩЕ