ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование организира среща на учители, ученици и представители на бизнеса в Брезово

22 април 2016
Център за приобщаващо образование организира среща на учители, ученици и представители на бизнеса в Брезово Срещата се проведе в СОУ "Христо Смирненски", Брезово, като част от проект „С поглед в бъдещето – Училището има смисъл“
На 18 и 19 април 2016 г. екипът на Център за приобщаващо образование проведе ключови срещи с учителите от СОУ „Христо Смирненски“, гр. Брезово, представители на местната общност и петокласници от училището. В рамките на четиригодишния проект  „С поглед в бъдещето – Училището има смисъл“ училището заедно с местни предприемачи и професионалисти ще покажат на децата различни професии, производствени практики и и управленски подходи. В две поредни години ще имат възможност да се запознаят с едни от най-значимите професионални направления в региона – туризъм, горско и ловно стопанство, екология и екоземеделие, културни дейности, информационни технологии, производство на патешки пух, а след това по групи на навлязат в дълбочина в избраното от тях направление.
Географското положение на Брезово дава възможност на неговите жители за реализация на пазара на труда и това веднага се е отразило на мотивацията на общността да изучи децата. Технологичният парк край гр. Раковски предлага работа с не лоша заплата на всеки с основно образование, а с повишаване на квалификацията растат и възможностите. Това кара над 40 души, които отдавна са минали училищната възраст, да се върнат в училище в индивидуална форма на обучение и  да завършат 8-ми клас, а много често и 12-ти. Понякога родители и деца учат по едни и същи учебници, защото завършват заедно седми клас, например. И тъкмо тези родители най-пламенно подтикват децата да учат и да не напускат училище. Освен технологичния парк, в региона традиционно се отглеждат гъски и патици за производство на гъши и патешки дроб и продукти от естествен пух. В подем е и културния и исторически туризъм. С откритието на уникални исторически артефакти от професор Валерия Фол, все повече туристи посещават региона.
 
И учителите, ръководители на групите и менторите професионалисти споделиха нуждата от това съвместно сътрудничество, чиято цел е да увеличи хоризонтите на децата, да им помогне да начертаят свой житейски път и да ги мотивира да продължат своето образование и следват мечтите си. Освен за личното израстване на учениците, проектът дава възможност да се скъси дистанцията между училището и местната общност и училището на намери своя център в общността. Мотивацията на учителите и професионалистите е различна, макар да гледат в една посока. Учителите вярват, че отварянето на училището към реалния свят ще накара учениците да осъзнаят важността на училището и придобиваните в него знания като предпоставка за реализация. От свия страна, бизнесът и професионалистите разсъждават дългосрочно и са готови да инвестират време и споделяне на опит в израстването на мотивирана и качествена работна ръка.
 
Зад възможността това да се случи, обаче, винаги стои някой, който вярва, че прогресът изисква лично усилие и ангажиране – и този човек е директорът на СОУ „Христо Смирненски“ Милко Сарафов. Г-н Сарафов, заедно със своя екип, използва целия си опит и позиции в общността да запали местните професионалисти да влязат в училище и да направи възможно децата да излязат от класните стаи и да учат чрез преживяване и правене. Директорът вече има стратегия и план какво ще правят децата и запалено увлича всички участници с идеи и вдъхновени.
 
„С поглед в бъдещето – Училището има смисъл“ е подкрепен от МОН, община Брезово, Туристически информационен център, гр. Брезово, Туристическо дружество „Средногорец“,  Държавно дивечовъдно стопанство „Тракия, Ловно-рибарско дружество, Общинско пчеларско дружество, „Стрела 2007“ ООД, Народно читалище „Отец Паисий“, гр. Брезово, „New Generation Software Solution“ ООД, Mondi, Даун Криейтърс АД.

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-любима кауза, защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

Програмата предоставя платформа и инструменти за доброволна и дългосрочна работа на деца в шести и седми клас с професионалисти от местната общност. Тя може да се провежда целогодишно в училище като свърже конкретен предмет с практически занимания извън училище или като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където чрез различни ателиета и среща с професионалисти, учениците свързват теорията от училище с практическите му измерения и започват да имат повече разбиране защо е важно да ходят на училище.

Училището има смисъл насърчава мотивацията на учениците и по този начин повишава техните академицчни резултати.

 

ОЩЕ