ela-bg.eu

Включени в различието, изграждаме мостове

10.02.2024
Точно седем години след създаването на Професионална общност за приобщаващо образование продължаваме да държим приобщаването, взаимната професионална подкрепа и добруването на децата в училище на фокус. Манифестът ни продължава да е същият, както и разбирането ни, че  приобщаващата нагласа на училищните специалисти е повече от лична отговорност, за нас тя е осъзнат професионален стандарт.

По традиция всеки разговор за приобщаващото образование акцентира върху трудностите, липсата на системен подход, страхът от провал и като цяло неразбирането за ролите и възможностите на училищните специалисти и училището като център на приобщаващото образование и място за включване на детето. За нас, като приобщаващи съмишленици, тези разговори са свързани преди всичко с разбиране на детството, на уникалността, която носи в себе си всяко дете и как заедно да търсим решения, както и с радостта и гордостта, когато успяваме в намирането им. Приобщаващото образование вдъхновява хората и отваря образователните институции за нов живот. 

Как на практика, като общност ще продължим да подкрепяме  училищните специалисти, които са на първа линия и имат най-голяма нужда от тази подкрепа?  През 2024 г. Сдружение за споделено учене Ела, с финансовата подкрепа на Лидл България, отваря пространство за 12 срещи за решаване на казуси, свързани с приобщаващото образование. Срещите ще се провеждат в офиса на Сдружението в София и в Зеления образователен център ЕЛА, с. Стъргел, община Горна Малина. Целта ни е да дадем възможност на училищни специалисти от повече населени места да се включат.

Предвиждаме на тези срещи да продължим да говорим автентично за приобщаващото образование, през личната си ангажираност, да очертаем горещите точки и да решаваме конкретни, предварително заявени казуси на колеги, с подкрепата на общността.  Модератори на срещите са професионалисти в приобщаващото образование - Анет Маринова, Елисавета Таракджи и д-р Ива Бонева. Техният наскоро публикуван наръчник „Мирният път или за революцията на уважението: ръководство за предотвратяване и справяне с насилието в училище“ се превърна в разпознаваем труд, в подкрепа на училищните специалисти и е свободно достъпен на сайта на Сдружението. 

Какво предстои да разглеждаме в рамките на срещите?
Казуси, възникващи  в детската градина и училището, свързани с различия и специфики като: физически увреждания, интелектуални затруднения, уязвимост, провокирана от нестабилна семейна среда, пристигане от чужбина, живот в маргинализирани общности, емоционални и поведенчески разстройства и, разбира се, работата с родители и други партньори на училището. Пространството на срещите ще е отворено за дискусия относно трудностите пред училищните специалисти. 

Какъв е форматът на срещите?
Групова дискусия / разговор за обсъждане, изследване и търсене на възможности и алтернативи за всеки представен казус, чрез активиране на професионалния опит, идеи и гледна точка на участниците. Предвиждаме във всяка група да участват 12 - 15 човека, а процесът ще бъде навигиран от модератор. В рамките на една среща е възможно разглеждането  максимално на два казуса /случая/ от практиката на участниците. 

Кога започваме?
Първа среща - 17. февруари, събота от 13:00 -17:00 /с включена кафе пауза/.
Модератор: д-р Ива Бонева Къде?гр. София, ул. “Княз Борис I”, №133, ет.1

Как да се включите?
Участието е безплатно.
Единственото условие е предварително да заявите присъствие, както и да уточните дали желаете да представите конкретен казус.  Пишете на Деница Давидкова
d.davidkova@cie-bg.eu. 

Очакват ни вълнуващи срещи!

Проектът се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България, "Ти и Lidl за нашето утре", в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум.