Сборник с добри образователни практики


Образователните практики, събрани в сборника, отдават внимание на различни начини и форми на учене на децата. Те гарантират активното им участие в атмосфера на приемане и разбирателство.

Практиките са реализирани в училища, детски градини, дневни и ресурсни центрове в страната.

Всички текстове са реални истории от практиката, осъществени успешно, голяма част от тях в екипи съвместно с други колеги, с родителите и училищното ръководство.

Сборникът е част от кампанията на Център за приобщаващо образование „Дни на приобщаването 2016 – „Приобщаването започва от нас“.

Тиражът е изчерпан.
Сборникът е наличен в електронен вариант ТУК.