Карти Позитум за индивидуална и групова работа

25.00 лв

Какво е Позитум?

Позитум е Цялостност и баланс.

Картите са 56 броя. Една от тях е празна. Може да е всичко или нищо. Вие решавате какво да е съдържанието.

Картите „Позитум” се използват за:
  • размисли;
  • решения;
  • интерактивни игри;
  • обучения;
  • индивидуална или групова психотерапия;
  • началото или  края на терапевтична сесия;
  • отговор на въпрос;
  • креативно приложение.

Картите са базирани на думите на: Сенека, Силезиус, Сократ, Стив Джобс, Айнщайн,  Далай  Лама, Руми, Марк Твен, пословици и поговорки. 

Идея, изработка и издател: Институт по позитивна психотерапия, Милена Манова

Милена Манова е  психолог - психотерапевт с 25 годишна практика, преподавател и супервизор по позитивна психодинамична и детска психотерапия. Управител на Институт по Позитивна психотерапия. Председател на БАТА / Българска асоциация по транзакционен анализ/. Автор на книгата „Хиперактивното дете”, съавтор на Терапевтични приказки за деца и родители – „Защо все аз?”, „Емоционални карти” и Креативна кутия Бърза помощ за родители.

Още от Института по позитивна психотерапия: