Кажи ми рими

23.00 лв

КАЖИ МИ РИМИ
Познавателна игра, подпомагаща усвояването на четенето
 
Възраст: 4+
Брой играчи: 2+
Съдържание: 10 „римни” къщи, 40 карти с изображения, инструкции за игра, в картонена кутия
Автор: д-р Катерина Щерева
Тя е познавателна игра, която подпомага усвояването на четенето. На улица „Кажи ми рими” има 10 къщи, в които живеят само думи, които се римуват. Можете ли да ги откриете? На гърба на всяка къща са скрити силуетите на думите, които живеят там…

Римуването въздейства върху езиковото развитие, четенето и писането на думи, както следва:
  1. Римуването помага на децата да развият фонемното осъзнаване, което облекчава декодирането.
  2. Римуването учи децата да групират думите заедно, на базата на звуковия им състав, като по този начин се намалява  броя на думите, които  те трябва да научат да четат, чрез  създаване на обобщения на по-голям набор звукови елементи.
  3. Обучението на децата да римуват развива способността им да правят връзки между категориите и последователностите,  което се използва при изричането на думите буква по буква. 

За автора:
Катерина Щерева е доктор по логопедия и главен асистент в СУ„ Св. Климент Охридски”. Научните й интереси са насочени към ранната диагностика и терапия на детското говорно и езиково развитие и превенция на дислексия. Член е на Световната асоциация по логопедия и фониатрия (IALP – International Association of Logopedics and Phoniatrics); участник в конгреси на Постоянния комитет за връзка между логопедите и ортофонистите от ЕС (CPLOL). Автор е на монографията „Фонологично осъзнаване на децата /превенция на дислексия/“ и на Картинен тест за фонологично осъзнаване (КТФО) за деца от 4 до 7 години.


Още от автора: