Играй - познай

20.00 лв

ИГРАЙ - ПОЗНАЙ
Познавателна игра, подпомагаща усвояването на четенето

Възраст: 4+
Брой играчи: 2+
Съдържание: 52 карти, инструкции
Размери на картите: 8х12 см
Автор: д-р Катерина Щерева
 
Комплект от 52 карти за римуване (26 римуващи се двойки). Върху едната страна на картата има картина, а върху другата – надпис. Възрастният прочита надписа върху картата, а детето трябва да познае какво е нарисувано от другата й страна. Играе се по двойки – възрастен/дете, дете/дете. При някои от вариантите на играта е необходимо единият от участниците да може да чете.

Образователна стойност: Детето слива и манипулира с начален звук и рима.

Римуването въздейства върху езиковото развитие, четенето и писането на думи, както следва:
  1. Римуването помага на децата да развият фонемното осъзнаване, което облекчава декодирането.
  2. Римуването учи децата да групират думите заедно, на базата на звуковия им състав, като по този начин се намалява  броя на думите, които  те трябва да научат да четат, чрез  създаване на обобщения на по-голям набор звукови елементи.
  3. Обучението на децата да римуват развива способността им да правят връзки между категориите и последователностите,  което се използва при изричането на думите буква по буква. 

За автора:
Катерина Щерева е доктор по логопедия и главен асистент в СУ„ Св. Климент Охридски”. Научните й интереси са насочени към ранната диагностика и терапия на детското говорно и езиково развитие и превенция на дислексия. Член е на Световната асоциация по логопедия и фониатрия (IALP – International Association of Logopedics and Phoniatrics); участник в конгреси на Постоянния комитет за връзка между логопедите и ортофонистите от ЕС (CPLOL). Автор е на монографията „Фонологично осъзнаване на децата /превенция на дислексия/“ и на Картинен тест за фонологично осъзнаване (КТФО) за деца от 4 до 7 години.


Още от автора: