Практики ориентирани към дислексията в предучилищна и начална училищна възраст


Практики ориентирани към дислексията в предучилищна и начална училищна възраст
Разработване на метод и работни инструмент, които да бъдат интегрирани в съществуващи педагогически програми

Системата GATE се състои от методология, разработена за да улесни идентифицирането и подкрепата на деца с дислексични трудности в ранна училищна възраст. Системата GATE подкрепя общообразователните учители като им дава информация за:
  • маркерите за дислексия – така че да могат да разпознават ранните признаци, които ни показват, че едно дете може да има дислексия. Това е важно, тъй като, колкото по-рано бъде идентифицирана дислексията, толкова по-рано ще бъдат приложени подходящи методи на преподаване и ще се потърси помощ от специалисти, ако това е необходимо;
  • методи на учене и преподаване – на учителите се дават примерни дейности и препоръки на какво да обърнат внимание, за да могат да преценят кога би могло да става въпрос за дислексични трудности
  • инструменти за отразяване на представянето и прогреса на учениците, така че да се осигури приемственост между предучилищната и началната училищна степен

Всички методи на GATE са взаимосвързани, подходящи са за работа в обща класна стая и имат  благоприятно влияние върху развитието на всички деца. Практики ориентирани към дислексията в предучилищна...