Детето със специални образователни потребности - Брошура за родители


Тиражът е изчерпан.
Брошурата е налична в електронен вариант 
ТУК.

Скъпи РОДИТЕЛИ,
Всяко родителство е трудно и е свързано с безброй въпроси, съмнения и колебания.
Но и всяко родителство е изпълнено и с много радост, гордост и обич.
Може би в момента в главата ви се въртят стотици въпроси – дали детето ви
има приятели, дали се справя в училище, дали харесва училището и учителите си,
дали развива потенциала си, дали е щастливо.
...
Не поставяйте граници в развитието и напредъка на детето си като предвари-
телно решавате докъде може да стигне и какво може да постигне. Бъдете пози-
тивни, хвалете го за всяко усилие и го окуражавайте да надгражда над овладените
умения. Всеки забелязан и отпразнуван напредък, ще доведе след себе си още раз-
витие в положителна насока и ще ви приближи до целта, към която се стремите.