Помагало за закрила на детето в детската градина и в училище


Помагалото е налично само в дигитален формат, може да го изтеглите безплатно от линка в края на текста.

Помагалото е насочено към широк кръг професионалисти, работещи в детски и учебни заведения. Оставаме верни на желанието си да съчетаваме в максимална степен полезността на теоретичната информация, обоснована с данни и приложимостта в практиката на конкретни занимания, подходи за реакция, превантивни дейности.
В изданието ще намерите важни препратки към действащата нормативна уредба, примери за оформяне на конкретни документи, както и предложения за игри и упражнения, чрез които да работите превантивно за развитие на култура на позитивни отношения и социални умения сред децата и учениците.
Помагалото е естествено продължение на дългогодишната ни осмислена и целенасочена работа по утвърждаване на сигурността и закрилата на децата като основна ценност и отговорност на възрастните, независимо от тяхната роля в живота на децата. Продължаваме да прилагаме и разпространяваме стандартите в тази област на Keeping children safe. Също така включихме детската закрила като неотменна част от Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда 

Освен Помагалото, което е достъпно напълно безплатно, имаме готовност да подкрепим заинтересовани училищни екипи с обучение и медиация.

  Изтеглете помагало по детска закрила