10 x 10 x 4

Ситуации и емоции - картинна игра

42.90 лв

Ситуации и емоции - картинна игра.
Картинна игра "Ситуации и емоции" съдържа 28 броя карти, разпределени в тематични ситуации.
Ситуациите са общо 8 и включват 1 ситуация-пример, развиваща се в 3 карти, седем ситуации представени в 3 карти и една ситуация, представена в 4 карти. Броят на картите, представляващи развитието на всяка ситуация е обозначено на гърба им.
Картите имат широко приложение в различни ситуации при работа с деца или като игра. Могат да се използват:
- за развитие на логическо и критично мислене;
- за упражнение на социални умения;
- за разбиране и управление на емоции, в ежедневни или необичайни ситуации;
- като допълнителен инструмент при работа за параметри на вниманието (разпределеност, устойчивост);
- като идеи и стимул в процес на творческо писане;
- за стимулиране на споделяне на преживявания;
- за развитие на разказвателни умения;
- и други идеи, които биха могли да Ви хрумнат в процеса на работа с тях.