13 x 9 x 3

Картотека на чувствата с ЕЛÀ

42.00 лв

Картотека на чувствата с Ела́
Набор от карти с чувства и недовършени изречения за индивидуална и групова работа с деца, ученици, младежи и възрастни
„Картотека на чувствата с Ела́“ представлява тематична поредица от карти, насочена към социално-емоционално учене, развитие на емоционална интелигентност и себепознание.
Основен герой в картотеката на чувствата е елата Ела́. Тя е много емоционална и за това на различните карти е изобразена с преживяване на различно чувство. Ела́ също така е любознателна и любопитна, за това иска да познава чувствата си и да помага на хората също да опознават своите.
Картотеката включва общо 70 броя карти. На 20 от тях са изобразени различни емоционални състояния на елата Ела́.  На други 20 карти емоционалните състояния са изписани с думи, а на гърба на същите карти има недовършени изречения: „Чувствам се така, когато …“; „Това чувство е …“
Картотеката съдържа и 30 карти с недовършени изречения, разделени в три цвята по 10 карти. В син цвят са картите, подходящи за използване в групов формат, в зелен цвят са картите с препоръка за използване в малка група или семеен формат и в жълт цвят са картите с препоръка за използване в индивидуален формат или сред хора, с висока степен на доверителни отношения.
„Картотека на чувствата с Ела́“ е разработена за приложение в различни формати и с различни цели. Подходяща е за хора на различна възраст – деца, младежи, възрастни, които са мотивирани да опознават своите емоции и преживявания.

Автор: Елисавета Таракджи
Художник: Васил Пеев