Защо трябва да се грижа за природата?

3.99 лв

Защо са опасни парниковият ефект и киселинните дъждове?
Какво е зелена енергия и екологична среда?
Кой е виновен за замърсяването?
Само правителствата ли трябва да се грижат за планетата?


Книгата отговаря на актуалната потребност от екологичен начин на живот.
Кратко, но изчерпателно, на достъпен език запознава с екологичните проблеми на планетата и с ролята на човека във възникването на повечето от тях.
Дава многобройни идеи как всеки лично може да допринесе за опазването на планетата и посочва финансовите ползи от това за домакинството – пестене на енергия, вода, материали и т.н.

Ценно помагало за часовете на класа и по „Човек и природа”