ela-bg.eu

ПОКАНА към преподаватели и психолози за участие в Национална програма за преодоляване на насилието

ПОКАНА към преподаватели и психолози за участие в Национална програма за преодоляване на насилието
Уважаеми колеги, след двегодишно прекъсване, продължаваме да работим с AVON България по Националната програма за преодоляване на насилието. Нашият фокус отново е работа в училище и отново е за повишаване на вниманието на младите хора към проблемите на насилието във взаимоотношенията във всичките му форми.

Във връзка с продължаването на програмата ще проведем присъсътвено обучение в рамките на един ден в централата на Ейвън в София, което ще се състои на 22 октомври 2022г..

Програмата има за цел да повиши вниманието на младите хора към проблемите на насилието във взаимоотношенията, във всичките му форми, като акцентира и на емпирично по-високия риск от попадане в ситуация на насилие при момичета. За това провеждаме занимания в училище, по време на които мотивираме учениците да продължат да работят по темата, като организират вътреучилищни събития по метода връстници обучават връстници.
 
Какво постигнахме дотук:
 • национално онлайн проучване сред младежи;
 • разработена и апробирана програма за работа с ученици (9,10 клас);
 • включени 12 училища от 3 населени места;
 • над 860 ученици информирани за провеждане на кампанията в тяхното училище;
 • повече от 200 ученици включени в директна работа по темата.

Новата ни цел е да разширим обхвата на програмата като:
 • предоставяме методическа рамка и материали за работа с ученици на преподаватели и психолози, които искат да са част от Програмата като обучители и ментори на ученици от гимназиален етап;
 • проведем конкурс сред учениците от гимназиален етап за организиране на събитие на тема „Преодоляване на насилието между младите хора“. Събитието трябва да е оригинално и да въвлече максимален брой ученици, които да се запознаят с рисковите фактори и реакция в ситуация на насилие;
 • да обобщим резултатите и да направим програмата регулярна.

Ако тази тема е важна за Вас и искате да сте част от общност от съмишленици, която работи за преодоляване на насилието във взаимоотношенията, Ви каним да се включите към програмата за новата учебна година.
 
Можете да се присъедините като обучител към програмата, ако:
 • имате интерес и желание да работите с ученици по темата на кампанията;
 • имате професионална подготовка в областта на хуманитарните науки;
 • мотивиран/а сте да преминете обучение за обучители;
 • имате възможност и ще проведете занимание с ученици (8-12 клас) по предоставена програма 

Как ще участвате:
 • имате готовност да се включите в еднодневно обучение за обучители през октомври или ноември 2022;
 • планирате договаряне с ръководството на избрано от Вас училище, за да проведете тематично занимание с ученици от гимназиален етап и възможност да менторите ученици, които ще се включат в конкурса по програмата;
 • разчитате на подкрепа и насоки от екипа на Сдружение ЕЛА.

Срок за заявяване на желание за участие: 14 ктомври 2022г.

За допълнителна информация се свържете с Деница Давидкова от Сдружение за споделено учене ЕЛА на d.davidkova@cie-bg.eu или на телефон 0888 410 517
 
За повече вдъхновение вижте какво казват учениците, участвали в програмата, в това видео