ela-bg.eu

Националната програма на AVON България и ЕЛА навлиза в нов етап

24.10.2022
Насилието в живота ни има много измерения и тo не се свежда нито до страданието на жертвата, нито до неизлекуваните рани у насилника, нито до чувството за объркване и неадекватност в наблюдателите. Насилието има толкова гледни точки, колкото са съпреживяващите го и хилядите им въпроси защо се случва.

Данните на УНИЦЕФ за 2021 показват, че 50% от учениците в България са били обект на някакъв вид насилие в училище, което означава, че 100% от учениците са били в ролята на жертва, насилник или наблюдател на насилието в училище. Един от основните проблеми, върху които можем да работим е подготвеността на възрастните да управляват конфликти, както помежду си, така и между учениците.

В тази посока се проведе и първото обучение с представители на AVON България и училищни специалисти за работа с менторската ни програма за Преодоляване на насилието между младите хора. Материалите по програмата бяха представени и проиграни със самите ментори. Те ще могат да проведат начално проучване и съберат данни за нагласите на учениците към насилието. И тези данни ще им дадат основа за дискусиите и любимото на всички ученици - решаване на казуси. Защото както показа проучването ни от 2019 учениците искат да говорят за проблемите, които ги вълнуват и насилието е един от тях. Програмата дава насоки и за мотивиране на учениците да проведат свои събития за насърчаване на диалога с техните връстнице за насилието между младите хора.

Много ни зарадва ентусиазмът на нашите първопроходници ментори и готовността им да „предадат нататък“, както и високата им оценка за материалите и обучението, проведено от Елисавета Таракджи.

В допълнение към директната работа с ученици сме подготвили и кратко проучване за по-широк кръг от участници, отговорите от което ще станат част от промо видеото на програмата. А авторите на най-интересните отговори, ще получат награди.
https://docs.google.com/forms/d/1GlFvMhdNc6S2yrqlwBezimmbJSaowyScjUtbh_QUkeE/edit