ela-bg.eu

Гимназисти от цяла България споделиха какво мислят за насилието около тях

11.01.2023
Гимназисти от цяла България споделиха какво мислят за насилието около тях
В допълнение към директната работа с ученици в рамките на съвместната ни Национална програма за преодоляване на насилието с AVON България проведохме кратко проучване за по-широк кръг от участници относно техните нагласи за насилието около тях.

Гимназисти от цяла България споделиха какво мислят за насилието и как то може да бъде преодоляно във взаимоотношенията. Според младежите насилието надхвърля физическите измерения, като то може да се изразява, както в психическа щета, така и в създаване на предпоставки и среда, които биха довели до нечие страдание.

Те биха изпитали дълбоко разочарование, ако разберат, че техен близък е упражнил насилие върху някого. Смятат, че е важно да се подхожда с толерантност към другите, защото всеки е преминал през етап в живота си, в който е бил подложен на насилие под една или друга форма. А ако разберат, че техен близък е бил подложен на насилие, биха направили всичко възможно той да се отдели от насилника и да го подкрепят емоционално.

Според младежите “рецептата” за преодоляване на насилието включва себеуважение, любов към себе си и комуникация между хората.

Може да видите автентичните отговори на участниците на следното видео: https://www.youtube.com/watch?v=-8yfb9tHcRo.

Тези, които отделиха от своето време, за да говорят за преодоляване на насилието във взаимоотношенията и допринесоха в най-голяма степен за създаването на видеото, ще получат награди. 

Повече за Национална програма за преодоляване на насилието на AVON България и ЕЛА може да научите тук: https://www.ela-bg.eu/bg/obuchenie-AVON-ELA