ela-bg.eu

Кабинет

Кабинетът се намира на изхода на метростанция Сердика, в сърцето на стара София - пешеходната част на улица Пиротска.

Наем кабинет
15 лв./час при еднократно ползване
при регулярно ползване цената се договаря индивидуално

Aдрес:
гр. София, ул. "Княз Борис I" №133, ет. 1

За повече информация – Таня Симеоновска тел. 0888/905253 или t.simeonovska@cie-bg.eu