ela-bg.eu

Наем зали

Ако се нуждаете от професионално пространство на непълно време, ако искате да проведете обучение или презентация или ако просто се нуждаете временно от собствено или общо пространство за работа, можете да използвате дневния ни офис!

Цени:

Наем голяма зала
40 лв./час до три часа;
30лв./час над три часа
*Мултимедия, микрофони, озвучение, флипчарт дъска са включени в цената

Наем звукозаписно студио
40 лв./час
*С възможности за аудио или видео запис от 1 до 4 човека.

Кафе паузи и обяд
- индивидуални оферти при запитване

Aдрес:
гр. София, ул. "Княз Борис I" №133, ет. 1

За повече информация – Цветан Кадиев тел. 0883/750008 или ts.kadiev@cie-bg.eu