ela-bg.eu

Взаимоотношенията в училище - група за подкрепа с Анет Маринова

Взаимоотношенията в училище - група за подкрепа с Анет Маринова

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

С водещ: Анет Маринова, психолог, психоаналитичен терапевт, и ко-модератор Лилия Аракчиева от Сдружение ЕЛА.

Място на провеждане: Офис на Сдружение за споделено учене ЕЛА, гр. София, ул. „Княз Борис I” 133

Ние, от Сдружение за споделено учене ЕЛА (до септември 2019 Център за приобщаващо образование), знаем от опит, че Вие - учителите, директорите и специалистите имате нужда от пространство и отделено време за обсъждане на ежедневните казуси, които срещате в училище. Затова и създадохме поредицата от събития, които нарекохме „Група за професионална подкрепа“. В групата можете да споделяте своите въпроси, да обсъждате теми, които Ви вълнуват или да предлагате решения на казусите на Ваши колеги. Всеки път събитията ще са посветени на определена тема с гост-водещ модератор и експерт, който ще представя теоретични основи на темата и след това групата ще обсъжда постъпили казуси, свързани с темата. Ко-модератор и организатор на срещите ще е представител на Сдружение за споделено учене ЕЛА.
Групите се състоят от 10 до 15 души, като не е задължително абонаментното присъствие на всяка среща. Можете да присъствате,когато имате интерес към съответната тема. Също така, в групите може да се включват членове от един и същ училищен екип или индивидуални представители на различни екипи.

Първото събитие от поредицата „Група за професионална подкрепа“ ще е на тема „Взаимоотношенията в училище“ с водещ Анет Маринова, психолог, психоаналитичен терапевт, и ко-модератор Лилия Аракчиева от Сдружение ЕЛА.

То ще се проведе на 29 ноември 2019 г. (петък) от 15.00 до 18.30 ч. в офиса на Сдружение за споделено учене ЕЛА (гр. София 1000, ул. Княз Борис I №133, ап. 1) със следната програма:
- 15.00-16.00 ч. - Сесия I – Представяне на участниците и презентация по темата „Взаимоотношенията в училище“ от Анет Маринова
- 16.00-16.30 ч. - Кафе-пауза и създаване на контакти
- 16.30- 18.30 ч. - Сесия II – Споделяне и решаване на казуси – 2 казуса, които са предварително подадени от присъстващите* и представени от тях по време на сесията.

Методика на обсъждане на казусите: Всички, включително и водещия, участват в обсъждането, като споделят опит и идеи за справяне със ситуацията, описана в казуса. Всеки участник, който е представил казус, си тръгва с план за възможни последващи стъпки. Ако в групата възникнат въпроси за нови казуси, тяхното обсъждане ще бъде насрочено в рамките на следваща среща на групата. Нова дата и тема за следващата среща могат да бъдат предложени и обсъдени в рамките на текущата среща или да бъдат обявени допълнително .
*Казусите се преглеждат и избират от водещия предварително, като се взема предвид връзката на казусите с конкретната тема на съответната среща. Всеки от регистриралите се участници има възможност, но не е задължително да предложи казус.

За описанието на казусите , се попълва бланката, прикачена тук - https://drive.google.com/file/d/1SNmzX_qIQ3skYeRepIWDmnKxE7VkcHzl/view?usp=sharing . Попълнената бланка се изпраща на и-мейл l.vasileva@cie-bg.eu до 26.11.2019 г. (вторник).

Регистрацията за срещата: очакваме да заявите присъствието си в срок до 26.11.2019 г. (вторник).

За записване попълнете формата за регистрация:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc3I9o872r5-tGHTyk2yZkGxyHrNxl4U93BWUF6VlZlUbTkQ/viewform?usp=sf_link

За повече информация: Лилия Аракчиева, l.vasileva@cie-bg.eu, 0894 066 359
или офис на Сдружение за споделено учене ЕЛА (+359 2) 870 20 63.

Такса и начин на плащане:
• Таксата е 15 лв. на участник за едно посещение;
• Заплащането се извършва на място в деня на провеждане или авансово по банков път.

Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане: Група за професионална подкрепа