ela-bg.eu

Взаимоотношенията в училище - група за подкрепа с Анет Маринова

Взаимоотношенията в училище - група за подкрепа с Анет Маринова

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

С водещ: Анет Маринова, психолог, психоаналитичен терапевт.

Място на провеждане: Офиса на Сдружение за споделено учене ЕЛА, гр. София, ул. „Княз Борис I” 133

„Група за професионална подкрепа“ са поредица от събития, където можете да споделяте своите въпроси, да обсъждате теми, които Ви вълнуват или да предлагате решения на казусите на Ваши колеги. Всеки път събитията ще са посветени на определена тема с гост-водещ модератор и експерт, който ще представя теоретични основи на темата и след това групата ще обсъжда постъпили казуси, свързани с темата. Ко-модератор и организатор на срещите ще е представител на Сдружение за споделено учене ЕЛА.

Групите се състоят от 10 до 15 души, като не е задължително абонаментното присъствие на всяка среща. Можете да присъствате, когато имате интерес към съответната тема. Също така, в групите може да се включват членове от един и същ училищен екип или индивидуални представители на различни екипи.

Програма на събитията:
- 14.30.00-16.00 ч. - Сесия I – Представяне на участниците и темата.
- 16.00-16.30 ч. - Кафе-пауза и създаване на контакти
- 16.30- 18.30 ч. - Сесия II – Споделяне и решаване на казуси – 2 казуса, които са предварително подадени от присъстващите и представени от тях по време на сесията.

Методика на обсъждане на казусите: Всички, включително и водещия, участват в обсъждането, като споделят опит и идеи за справяне със ситуацията, описана в казуса. Всеки участник, който е представил казус, си тръгва с план за възможни последващи стъпки. Ако в групата възникнат въпроси за нови казуси, тяхното обсъждане ще бъде насрочено в рамките на следваща среща на групата. Нова дата и тема за следващата среща могат да бъдат предложени и обсъдени в рамките на текущата среща или да бъдат обявени допълнително .
*Казусите се преглеждат и избират от водещия предварително, като се взема предвид връзката на казусите с конкретната тема на съответната среща. Всеки от регистриралите се участници има възможност, но не е задължително да предложи казус.

За описанието на казусите, се попълва бланката, прикачена тук - https://drive.google.com/file/d/1SNmzX_qIQ3skYeRepIWDmnKxE7VkcHzl/view?usp=sharing .

За записване попълнете формата за регистрация:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc3I9o872r5-tGHTyk2yZkGxyHrNxl4U93BWUF6VlZlUbTkQ/viewform?usp=sf_link

Такса и начин на плащане:
• Таксата е 30 лв. на участник за едно посещение;
• Заплащането се извършва на място в деня на провеждане или авансово по банков път.

За повече информация: office@cie-bg.eu, +359 898 443 703

Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG85UNCR70001523115048
Валута: Български лева
Основание за плащане: Група за професионална подкрепа