ela-bg.eu

Каним студенти да бъдат ментори на деца от прогимназиален етап

Каним студенти да бъдат ментори на деца от прогимназиален етап
Сдружение за споделено учене ЕЛА кани студенти от хуманитарни специалности  да бъдат доброволци-ментори на ученици от прогимназиален етап в периода септември - октомври 2020 г. Целта на пряката Ви работа с децата е те да развият силните си страни и да се мотивират да следват целите, които сами ще си поставят, с Вашата подкрепа. 
 
Този проект е възможност за Вас:

 • да се потопите в творческа атмосфера на неформално учене и ролеви игри;
 • да развиете уменията си за работа с деца и младежи;
 • да се научите да структурирате подкрепата си по отговорен към децата и към Вас самите начин;
 • да участвате в практически занимания с деца от прогимназиален етап;
 • да получите Удостоверение за преминатия обучителен модул;
 • да осмислите опита си и да го споделите с ваши колеги и приятели като станете по този начин посланици на доброволчеството;
 •  да се запознаете с нови приятели и да се забавлявате.

 
Как ще участвате? 

 • Ще преминете обучение на тема “Възможности и граници на менторството при работа с деца и млади хора” на 8, 9 и 10 септември 2020 в София, а след това ще получите менторска подкрепа от нашия екип за директната си работа с децата.
 • Ще се включите в четири срещи с ученици в прогимназиален етап от столично училище, партньор по проекта, в периода 10 септември - 1 октомври. По време на срещите ще говорите и планирате с учениците техни цели и пътя за постигането им.  
 • Ще участвате във фокус група, в която ще споделите впечатления и преживявания от участието си.
 • Ще споделите опита си на сайта Приобщи.се и с Ваши колеги и приятели.

 
 
Как да се включите? 

 • Необходимо е да сте в процес на обучение след първи курс или наскоро завършили (до 29 години) в специалност с хуманитарен профил.
 • Трябва да ни изпратите кратко (до 1 страница) писмо с очакванията си и какво Ви мотивира да участвате, като ни споделите и предишен опит от работа с деца, ако имате такъв, до 2 септември 2020 г. на e.tarakdji@cie-bg.eu.  
 • Ще се свържем с Вас до 4 септември, за да Ви информираме за следващите стъпки.

 
Допълнителна информация

 • Обучението е безплатно за Вас като участници, с изключение на пътните разходи. 
 • Сдружение за споделено учене ЕЛА е базова организация на СУ „Св. Климент Охридски“. 
 • При въпроси, може да се свържете се с Елисавета Таракджи на e.tarakdji@cie-bg.eu или на 0878 934 830 .

 Проект „Готови за утре – програма за младежи-доброволци като ментори на деца от уязвими групи“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта. Договор № 25-00-25/02.06.2020.