ela-bg.eu

Търсим доброволци да станат ментори на деца от прогимназиален етап

Търсим доброволци да станат ментори на деца от прогимназиален етап
ПОКАНА
за участие на студенти от хуманитарни специалности
в проект ”Готови за утре – програма за младежи-доброволци като ментори на деца от уязвими групи“ в периода септември - октомври 2020 г.
 

Сдружение за споделено учене ЕЛА започва проект за разработване и практическо прилагане на менторска програма за доброволци-ментори за работа с деца от уязвими групи. Каним Ви да бъдете част от него в значимата роля на доброволци-ментори на ученици от прогимназиален етап. Целта на пряката ви работа с децата е те да развият силните си страни и да се мотивират да следват целите, които сами ще си поставят, с Вашата подкрепа. 
 
Този проект е възможност за Вас:
 • да се потопите в творческа атмосфера на неформално учене и ролеви игри;
 • да развиете уменията си за работа с деца и младежи;
 • да се научите да структурирате подкрепата си по отговорен към децата и към Вас самите начин;
 • да участвате в практически занимания с деца от прогимназиален етап;
 •  да получите Удостоверение за преминатия обучителен модул;
 • да осмислите опита си и да го споделите с ваши колеги и приятели като станете по този начин посланици на доброволчеството;
 •  да се запознаете с нови приятели и да се забавлявате.

 
Как ще участвате? 
 • Ще преминете обучение на тема “Възможности и граници на менторството при работа с деца и млади хора” на 8, 9 и 10 септември 2020 в София, а след това ще получите менторска подкрепа от нашия екип за директната си работа с децата
 • Ще се включите в четири срещи с ученици в прогимназиален етап от столично училище, партньор по проекта, в периода 10 септември - 1 октомври. По време на срещите ще говорите и планирате с учениците техни цели и пътя за постигането им.  
 • Ще участвате във фокус група, в която ще споделите впечатления и преживявания от участието си.
 • Ще споделите опита си на сайта Приобщи.се и с Ваши колеги и приятели.

 
 
Как да се включите? 
 • Необходимо е да сте в процес на обучение след първи курс или наскоро завършили (до 29 години) в специалност с хуманитарен профил.
 • Трябва да ни изпратите кратко (1 страница) писмо с очакванията си и какво Ви мотивира да участвате, като ни споделите и предишен опит от работа с деца, ако имате такъв, до 15 юли 2020 на e.tarakdji@cie-bg.eu.  
 • Ще се свържем с Вас до 10 август, за да Ви информираме за следващите стъпки.

 
Допълнителна информация
 • Обучението е безплатно за Вас като участници, с изключение на пътните разходи. 
 • Сдружение за споделено учене ЕЛА е базова организация на СУ „Св. Климент Охридски“. 
 • При въпроси, може да се свържете се с Елисавета Таракджи на e.tarakdji@cie-bg.eu или на 0878 934 830 .

 
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта на Министерство на младежта и спорта.