ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование участва в ТРГ „Образование“ на Национална мрежа за децатa

16 март 2016
Център за приобщаващо образование участва в ТРГ „Образование“ на Национална мрежа за децатa Снимка: Национална мрежа за децата
Виктория Бъчварова, специалист образователни технологии и развитие в Център за приобщаващо образование участва в среща на тематична работна група „Образование“ на Национална мрежа за децата. Членовете на Мрежата за децата се събраха в Сливен на 10 и 11 март 2016 г.

През първия ден участниците в групата дискутираха теми, свързани с ранното отпадане от училище, мотивацията за учене, превенция на насилието сред ученици, опасностите и закрила на детето от тормоз в интернет. На специална сесия посветена на новия закон за образованието бяха обсъдени стъпките в ресурсната подкрепа, както и разписването на новите образователни стандарти. Последната сесия от деня се проведе съвместно с ТРГ „Правосъдие“ по време, на която беше представен проекта „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България“. Той се осъществява от Национална мрежа за децата, в партньорство със сдружение „Дете и пространство” и Институт за изследване на населението и човека – БАН. Последваха работа в малки групи и дискусии.

Следващият ден беше посветен на посещения на добри практики. Участниците в срещата посетиха 4 ОУ „Димитър Петров“ с директор Силвия Аврамова. Малко училище с много ученици, голяма част от тях с усет към изкуството; уютни класни стаи и страхотен екип от учители. Представителите на училището разказаха за своите практики, част от които „споразумение“- неформален договор  между родители и учителите;“интерактивна анкета“, която се попълва от родителите; „приемна“ за посетители на училището; семейна олимпиада и летни работилници. Училището е част от проекта на Национална мрежа за децата „Училището като Център в общността“. Групата посети и Центъра за психологическа подкрепа за деца и семейства на  Сдружение „Дете и пространство”.
 
Снимка: Национална мрежа за децата