ela-bg.eu

27 проекта от цялата страна участват в конкурса „Ученици в действие“

27 проекта от цялата страна участват в конкурса „Ученици в  действие“
Ученици от V, VI и VII клас от 22 населени места изпратиха своите проекти за облагородяване на училищната среда и чувството на принадлежност към училище. Децата планират да включат родителите си, учители и професионалисти от местната общност в осъществяване на инициативите си.

Идеите им са разнообразни и вълнуващи. Има инициативи, свързани осъзнатост за опазване на околоната среда, рециклиране, занимания сред природата и зелени градини в училище. Други ученици ще популяризират населените си места като туристически дестинации и ще търсят ценните, но забравени традиции на тяхната общност.

Тази година изгражането на училищен дух и подобряване на физическата среда в училище отново е тема, която вълнува учениците и ги е вдъхновила да направят проекти за нови кабинети по природни науки, кътове за четене и празници, изненада за съучениците и учителите им. С нетърпение очакваме да видим как ще бъдат осъществени проектите през месеците до пролетната ваканция.

Конкурсът „Ученици в действие“ се провежда за втора година по програма „Училището има смисъл“. Програмата насърчава училищата и местната общност да си сътрудничат и правят ученето полезно и забавно за децата. Училищата, част от нея, канят професионалисти и организират посещения, по време на които в малки групи, учениците работят заедно с тандем учител-професионалист и намират конкретни решения на проблеми от живота, използвайки знанията си от училище. Всичко това прави децата по-любопитни, по-сплотени и по-ангажирани; учителите намират нови подходи към децата и ги опознават по-добре, а училището и общността повишават доверието си едни към други.
 

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-любима кауза, защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

Програмата предоставя платформа и инструменти за доброволна и дългосрочна работа на деца в шести и седми клас с професионалисти от местната общност. Тя може да се провежда целогодишно в училище като свърже конкретен предмет с практически занимания извън училище или като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където чрез различни ателиета и среща с професионалисти, учениците свързват теорията от училище с практическите му измерения и започват да имат повече разбиране защо е важно да ходят на училище.

Училището има смисъл насърчава мотивацията на учениците и по този начин повишава техните академицчни резултати.

 

ОЩЕ