ela-bg.eu

Ученици от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сливница дискутираха по теми, свързани с равенство между хората и човешки права

9 ноември 2015 г.
На 04.11.2015 в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Сливница се проведоха първите три срещи на експерт от Център за приобщаващо образование с ученици от пети клас по проект„Един за всички - всички за един - разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Учениците обсъдиха теми, свързани с гражданските права, правата на жените, расизма и дискриминацията в контекста на живота и борбата на Мартин Лутър Кинг, Нелсън Мандела и Малала Юсуфзай.

Проектът продължава с още срещи с учениците през месец ноември.

[/userfiles/files/eea%20grants%20logo.png]
* Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Център за приобщаващо образование и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.