ela-bg.eu

Световно признание на български модел, като иновативна образователна практика

21 януари 2020 г.
Световно признание на български модел, като иновативна образователна практика
Заключителното събитие по Програма „Едно училище за всички“ събра 60 учители и директори от 11 училища от цялата страна

В заключителното събитие по програма „Едно училище за всички“ се включиха повече от 60 директори и учители от общински и частни училища от цялата страна, Фондация „Америка за България“, партньори и гости от Министерство на образованието и науката, регионални управления на образованието, общини, неправителствени организации, членове на Професионална общност за приобщаващо образование и др.

Програма „Едно училище за всички“ се осъществява от 2014 г. до 2020 г. с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. В първата фаза на Програмата (реализирана в периода 2014–2016 г.) с помощта на пет училища-партньори създадохме българския Модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Във втората фаза на Програмата тествахме и усъвършенствахме Модела с още десет училища от цялата страна и им помогнахме да станат по-приобщаващи и по-добре организирани в работата си.

С това финално, закриващо събитие,  Сдружение за споделено учене ЕЛА отбеляза не само приключването на програмата, но и постигнатите успехи и резултати от партньорските училища и от екипа ни.
Денят бе открит от д-р Ива Бонева, изпълнителен директор на Сдружение за споделено учене ЕЛА, г-жа Бояна Алексов, главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ към Министерството на образованието и науката и Наталия Митева, Програмен директор „Добро образование и работни умения“ към Фондация „Америка за България“.

Д-р Ива Бонева отбеляза: „Горда съм, че моделът, който създадохме и апробирахме заедно с 15 български училища получи международно признание, като иновативна практика, както и, че вече се прилага в училища в Португалия, Румъния и Гърция.“
Гостите на форума, имаха възможност да се запознаят с добрите практики, с които училищата станаха по-успешни в следните области на училищния живот: училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родителите. Беше представено как училищните екипи правят самооценка на качеството на образованието и на процесите и политиките в собственото си училище и защо това е важно и решаващо за истинската промяна в работата им. Стана ясно още как съвместното планиране в екипа им и външната подкрепа от Сдружение ЕЛА са им помогнали да преобразят не само училищната си среда и психо-емоционалния климат, но и практиките си в класните стаи и сътрудничеството с родителите на учениците.

Освен представяне на практики, бе излъчен и филмът „Едно училище за всички“ на режисьора Ирена Даскалова, последван с дискусия между участниците и публиката.
От началото на 2019 г. чрез проекта SMILE българският модел бе преведен и се разпространява в Португалия, Гърция и Румъния. Приложението на модела ще подпомага училищните екипи в 9 училища от тези страни и ще доведе до по-добре подготвени учители и директори, и подобрена приобщаваща среда в тези училища.

В края на 2019 г., Сдружение за споделено учене ЕЛА получи международната награда на Zero Project 2020 за иновативна практика за модела ни за изграждане на подкрепяща училищна среда "Едно училище за всички". Чрез платформата на ZeroProject моделът ще бъде популяризиран в целия свят, като иновативна практика, а през месец февруари организацията ще участва в Zero Project Conference 2020, където ще представи програмата.