ela-bg.eu

Продължават срещите ни по проекта “Стоп кадър - групова работа за справяне с насилието в училище”

24.04.2023
Продължават срещите ни по проекта “Стоп кадър - групова работа за справяне с насилието в училище”
С настъпването на новата година поставихме началото на нов вълнуващ проект за Сдружение за споделено учене “ЕЛА”, а именно “Стоп кадър - групова работа за справяне с насилието в училище”.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на фондация “Обществен борд на TELUS International в България” и всеки месец събира на едно място различни училищни специалисти, които поставят за разглеждане и решаване свои реални казуси, свързани с насилието и тормоза в училище и детските градини, като с приоритет е кибер насилието, тъй като в момента то е най-разпространената форма, с най-малко умения за реакция и управление.

[/userfiles/files/IMG_2794.JPG]


На 18 март се проведе третата среща по проекта, по време на която участниците разгледаха казус, свързан с насилието в клас в начален етап на основното образование. След като имаха възможност да зададат въпроси, училищните специалисти предложиха редица варианти за дейности, с които да се създаде една хармонична среда за учениците. Допълнително участниците в срещата обсъдиха въпроса как училището може да влияе на неподходящи родителски модели, като всички единодушно се съгласиха, че комуникацията с родителя чрез силните страни на детето е най-въздействащият начин.

На 21 април се проведе четвъртата ни работна среща, която протече по малко по-различен и много по-вълнуващ начин. Тя бе опит за разрешаване на казус, който бе поставен по време на първата ни среща по проекта. След усилената работа на училищните специалисти по време на тази среща, получихме заявка от СУ „Христо Ботев“, с. Горна Малина за провеждане на тиймбилдинг за учениците от десети клас.

Благодарение на експертизата на участник в предишни срещи по проекта, а именно - Емилия Мечкарска, завършващ бакалавър „Неформално образование“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, която проведе предварително социометрия в класа, успяхме да структурираме програмата и да подберем дейностите.

[/userfiles/files/IMG_20230421_125553.jpg]


Събрахме младежите в Зеления образователен център ЕЛА в с. Стъргел, които през целия ден с много ентусиазъм решаваха археологически задачи, косяха двора и облагородяваха градинката. Накрая проведохме няколко игри за сплотяване и рефлексия върху взаимоотношенията им.  По думите на учениците, смятаме че сме успели да допринесем за разрешаването на този казус, защото както те казаха „още един такъв тиймбилдинг и ще сме толкова сплотени, че никой няма да може да ни бутне“. Очакваме с нетърпение бъдещи подобни срещи!

Следващата среща ще се проведе на 20 май с модератор Анет Маринова. Вече имаме заявен казус, който чака своето решение в нашето пространство за взаимопомощ! 

*Проектът “Стоп кадър - групова работа за справяне с насилието в училище” се реализира с финансовата подкрепа на фондацията на TELUS International Bulgaria.