ela-bg.eu

Започнаха срещите ни по проекта “Стоп кадър - групова работа за справяне с насилието в училище”

28.02.2023
Започнаха срещите ни по проекта “Стоп кадър - групова работа за справяне с насилието в училище”
С настъпването на новата година поставихме началото на нов вълнуващ проект за Сдружение за споделено учене “ЕЛА”, а именно “Стоп кадър - групова работа за справяне с насилието в училище”.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на фондация “Обществен борд на TELUS International в България” и всеки месец събира на едно място различни училищни специалисти, които поставят за разглеждане и решаване свои реални казуси, свързани с насилието и тормоза в училище и детските градини, като с приоритет е кибер насилието, тъй като в момента то е най-разпространената форма, с най-малко умения за реакция и управление.

                                                                 [/userfiles/files/viber_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2023-01-30_12-56-54-624.jpg]


На 28 януари се проведе първата среща по проекта, която събра на едно място специалисти от цели пет населени места. В рамките на срещата училищни специалисти от с. Селановци споделиха опита си и потърсиха подкрепа за свой казус, свързан с насилието в класната стая. Всеки от присъстващите имаше възможност да зададе въпроси, като се заформи изключително интересна и ползотворна дискусия. Участниците в срещата дадоха ценни идеи и насоки за разрешаване на казуса в две направления - "работа с дете и семейство" и "работа с дете и училище". 

Бяха обсъдени още темите за вербалното насилие, увеличаващата се употреба на психоактивни вещества, какъв да бъде подхода към децата, за да се достигне до родителите и много други. Разговорите и дискусиите по различни казуси на присъстващите продължиха дълго след официалния край на срещата.

Месец по-късно, на 25 февруари, се проведе и втората среща по проекта, която отбеляза рекорден интерес. По време на нея за разглеждане бе поставен казус, свързан с насилието сред ученици в начален етап на основното си образование. След като очертаха трудностите по казуса, присъстващите училищни специалисти на срещата се разделиха на групи, предложиха три варианта за решение и се обединиха в едно общо мнение за справяне със ситуацията. Отново се получи ползотворна и вълнуваща дискусия, като бяха засегнати също така темите за ролята на възрастните в превенцията на насилието между децата и “отпечатъците”, които българското семейство оставя върху отношенията между децата в училище.

                                                                          [/userfiles/files/1677588452915.jpg]


В рамките на проекта ще създадем кратък наръчник, който описва стъпките и процедурите за работа по случай в такъв формат, който ще съдържа примери от разгледаните казуси и тяхното проследяване, както и понятиен набор от езикови изрази, с които да говорим за конкретен вид насилие.

Следващата среща ще се проведе на 18 март. Вълнуваме се да видим какви казуси могат да намерят решение в нашето пространство за взаимопомощ. Щастливи сме също така, че виждаме и все повече нови лица на срещите ни. Очакваме Ви с нетърпение! 

*Проектът “Стоп кадър - групова работа за справяне с насилието в училище” се реализира с финансовата подкрепа на фондацията на TELUS International Bulgaria.